Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Medmänsklighet genomsyrar allt bemötande och relationsskapande
Tillbaka till samhället

Medmänsklighet genomsyrar allt bemötande och relationsskapande

Humanisthemmet personal
I samarbete med: Humanisthemmet
humanisthemmet logo
Foto: Privat
Humanisthemmet personal
I samarbete med: Humanisthemmet
Foto: Privat

Humanisthemmet EQ:s verksamhet präglas av ett varmt bemötande, omtanke och genuint engagemang. Verksamheten består av fem HVB-hem, ett stödboende, familjehem och LSS-boende. Anledningen till placering för barn o unga kan vara omsorgsbrist, psykosocial beteendeproblematik, kriminalitet eller drogproblematik.

– Vår verksamhet genomsyras av värdegrundsprinciperna medmänsklighet och EQ. Vi satsar på mindre boenden, en varm, hemlik miljö, engagerad personal med hög kompetens som arbetar relationsskapande med fokus på att skapa tillit och respekt till varandra. Vi har fantastisk personal som verkligen gör ”det lilla extra”, säger Agneta Modigh, verksamhetschef som grundade Humanisthemmet EQ 2013.

Relation och gränssättning – Våga vara obekväm

– Oavsett behandlingsmodell är vi övertygade om att för att nå förändring tillsammans med den unge behövs; allians, förutsägbarhet, delaktighet, omsorg, kärlek och värme, en förutsättning för ett långsiktigt framgångsrikt behandlingsresultat, säger föreståndare Peter Andersson

Viktigt är balansen mellan relation, medkänsla, omsorg och gränssättning, struktur. Relation handlar här inte om att ”vara kompis” med ungdomen. Vi vill stärka den unges tilltro till vuxna, ungdomen ska känna sig sedd, få goda förebilder och ha vuxna som står kvar då det blåser.

Omplaceringar vet vi kan skada den unges självbild, tillit till vuxna och samhället, menar Agneta Modigh.

Gör det attraktivt att byta livsstil

Behandlingen handlar om ett 24/7 perspektiv där allt på boendet är ett lärande, att ungdomen börjar förstå hur hans tankemönster fungerar inte bara i brottsliga sammanhang utan även i samspelet med andra människor och i olika sociala sammanhang. Det handlar om att förändra tankesätt och i sin tur livsstil, identitet och värderingar, säger Sajad Alkufi, behandlare

Peter; Det ska vara attraktivt att byta livsstil. Vi kan inte bara ta bort utan att tillföra något i livet som ungdomen ser en vinning av.

Det måste vara värt att ”byta sida”. Vi vill visa på en alternativ livsstil där ungdomen får hjälp att hitta och utveckla sin passion.

Agneta lyfter EQ Forsen HVB för flickor med estetisk profil där flickorna även ges möjlighet att upptäcka ett nytt och kanske livslångt intresse.

Next article