Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Munhälsa som en del av gott åldrande
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Munhälsa som en del av gott åldrande

Foto: Shutterstock

”Jag gillar att äta knäckebröd, för då hör jag när jag kan börja svälja”. Citatet kommer från en äldre man som besöker oss på tandvårdskliniken. Vi funderade mycket över det, hur det kan vara när man inte kan lita på sin tuggförmåga och sin kapacitet att forma en sväljbar tugga. Vi skrev upp citatet i omklädningsrummet för att påminna oss om hur tätt sammanflätad munhälsa är med allmän hälsa och livskvalitet. 

Tandvård genom livet är avgörande

En god munhälsa gör det möjligt att tugga och äta det man vill, skratta, tala och umgås med vänner. En försämrad munhälsa skapar tvärtom social osäkerhet, utgör en infektionsrisk och kan bidra till sämre näringsupptag. Munhälsan är beroende av flera faktorer och ju äldre vi är desto mer olika förutsättningar har vi att bibehålla den. Kontakten med tandvården genom livet har ofta en avgörande betydelse. Den som fått mycket tandvård utförd under livet har också många konstruktioner och tandersättningar att ta hand om. Tappar man kontakten med tandvården under en skör period i åldrandet kan munhälsan försämras mycket snabbt. En orsak till det är en tilltagande muntorrhet som en följd av ökad passivitet och läkemedelskonsumtion. En annan orsak kan vara att tandborstningen med fluoridtandkräm morgon och kväll blir en alltmer ansträngande övning som ibland glöms av helt. 

Pia Skott

Dr. Med., Övertandläkare orofacial medicin, FoUU-chef Folktandvården Stockholm

Foto: Anna Molander

Personer med omsorgsbehov behöver också hjälp med tandborstning, det kan låta självklart men mina erfarenheter har lärt mig att assisterad tandborstning ofta uppfattas väldigt intimt, svårhanterligt och utanför ansvarsområdet för den som utför övrig omsorg. Det är inte en självklarhet att hjälpa till med tandborstning som en del av morgon- och kvällsrutinen, det är inte heller en självklarhet att ta emot hjälpen. 

Nya riktlinjer ska förbättra munvårdsrutinen

Munvård och munhälsa saknas i grundutbildningen på flera lärosäten för vård- och omsorgspersonal vilket gör att det saknas förberedelse för att möta den utmanande uppgiften att assistera vid tandborstning. Tandvården kan inte finnas till hands för att genomföra den dagliga munvårdsrutinen men tillsammans kan vi uppmärksamma risker för försämrad munhälsa och skapa förutsättningar för en god munhälsa. I Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för tandvård finns rekommendationer om att vård- och omsorgspersonal bör få utbildning från tandvården i att ge stöd för den dagliga munvårdsrutinen. Remissversionen av nya Äldreomsorgslagen utgår från att munhälsa är en integrerad del av vår hälsa och lyfter att det bör beaktas för kompetensbehovet inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Låt oss se det som en vision för framtidens äldreomsorg där en god munhälsa tillåter både smörgås och samvaro utan kompromisser.

Next article