Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Mer kunskap krävs om vårdbyggnader
Sponsrad

Idag görs det stora investeringar i vårdbyggnader, men det är viktigt att investeringarna är hållbara och att lokalerna gynnar både de boende och personalen.

Den fysiska miljön är en viktig parameter för att locka kompetenta medarbetare till vården. Det finns studier som visar att lokalerna positivt kan påverka tillfrisknandet, menar Marie Larsson som är styrelseordförande i Forum vårdbyggnad och fastighetsstrateg i region Örebro län.

vårdbyggnader

Marie Larsson

Styrelseordförande, Forum vårdbyggnad och fastighetsstrateg, region Örebro län.

Foto: Daniel Olsson

– Det blir betydelsefullt för den enskilde patienten, men också en ekonomisk aspekt som i förlängningen gynnar samhället. Att vara inlagd ytterligare ett dygn kostar extra och det rör sig om rätt mycket pengar.  Vårdbyggnader är dyra att bygga och drifta, och då måste kunskap finnas för att göra kloka, effektiva och hälsofrämjande lokaler.

Så bra arbetsmiljö som möjligt

Socialstyrelsen har ett uttalat mål att uppfylla behovet av runt 600 nya äldreboenden inom en snar framtid i Sverige. 

– Människor som flyttar til ett äldreboende flyttar till sitt sista hem, dessutom ska byggnaderna vara en attraktiv arbetsplats för vårdpersonal i 50 till 70 år och därför är det viktigt att skapa de bästa förutsättningarna. Både för de boende och personalen, menar Helle Wijk som är styrelseledamot på Forum vårdbyggnad och professor Vårdvetenskap vid Gbg univ./Sahlgrenska. 

Nätverka och sprida kunskap

Marie Larsson menar också att det behövs mer pengar till forskning för just vårdmiljöer. Där har Forum vårdbyggnad en betydande roll.

– För att gynna detta arbete så bidrar vi till exempel med en professur på Chalmers och ett vårdbyggnadspris som delas ut vartannat år. Vi har också konferenser som är ett bra sätt att nätverka och sprida kunskap.

Next article