Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Leva livet, hela livet – målet med strukturerad aktivering
Sponsrad

Det började som ett projekt – men är nu helt implementerat i verksamheten. Örnsköldsviks kommun såg att den nya personalrollen snabbt gav en positiv effekt inom kommunens äldreomsorg.

En stor utmaning inom äldreomsorgen är att stimulera och aktivera de boende. För att tackla problemet har Örnsköldsviks kommun infört en ny roll inom välfärdsförvaltningen: Aktivitetshandledaren.

– Vår uppgift är att skapa ett gemensamt arbetssätt och synsätt, ökad struktur och kvalité kring social gemenskap för boende, och att personalen ska känna att det är en viktig uppgift, säger Erika Söderberg, aktivitetshandledare, Örnsköldsviks kommun.

Inspirera och handleda boendepersonal

Aktivitetshandledarens huvudsakliga uppdrag är att inspirera och handleda boendepersonal till att erbjuda sociala aktiviteter med ökad kvalitet som skapar både meningsfullhet och välbefinnande för de boende. I arbetslaget finns en utsedd aktivitetskontakt som fungerar som länk mellan aktivitetshandledaren Erika och boendet.

Aktiviteterna kan vara allt från gymnastik och sittdans till allsång, högläsning och sällskapsspel. Kommunen har dessutom tillgängliggjort vårdteknik som alla boenden kan använda. Exempelvis finns surfplattor, aktivitetsbord, VR-glasögon och högtalare. De boende kan på så sätt få en ny upplevelse – eller återuppliva något från förr. Det gör vardagen lite roligare, menar Erika Söderberg.

Erika Söderberg 
Aktivitetshandledare Välfärdsförvaltningen.
Foto: Per-Olof Sedin / Örnsköldsviks kommun

– Vi har även köpt in elcyklar där man kan sitta sida vid sida eller skjutsa en rullstol, vilket gör det lättare att erbjuda personer att komma ut. Vidare finns el-gungstolar som kan ge ökat välbefinnande vid oro eller som avkoppling.

Men Erika Söderberg betonar att det är de boende som är i centrum. Aktiviteterna måste vara personcentrerade, och det är viktigt att boende själva får välja vilka aktiviteter de vill delta i.

– Vår roll är att inspirera och uppmuntra till att delta i aktiviteterna. Sen ska vi individanpassa aktiviteter och pröva oss fram efter förutsättningar och önskemål.

För Örnsköldsviks kommun går nu arbetet vidare med planer på strukturerade brukarråd på alla boenden och med ambitionen att införa trivselvärdar – medarbetare med huvudansvar för dagliga aktiviteter.

Det är trots allt det som gör dagen för dem, att vi finns till hands.

Erika Söderberg

Next article