Hem » Vård och Omsorg » Individanpassade minimål förebygger undernäring hos äldre
Sponsrad

Minskad aptit och svårigheter att äta gör att  många äldre är, eller riskerar att bli, undernärda. Därför har Compass Group utvecklat The Meal Watch specifikt för äldreomsorgen.

Resursbrist gör det ofta omöjligt för äldreomsorgen att tillgodose varje individs behov och smakpreferenser. Compass Group har därför utvecklat The Meal Watch, små välsmakande och energitäta rätter som kan servereras när som helst under dygnet.

När Livsmedelsverket 2018 lanserade nya riktlinjer för äldre inledde Compass Group ett måltidssamarbete med Ersta Diakoni i Stockholm. Konceptet, som fått namnet The Meal Watch, bygger på många små protein- och energirika måltider under hela dygnet.

–Även äldre och sköra individer har rätt till lustfyllda matupplevelser som präglas av matglädje och smaker man känner igen. Vårt koncept säkerställer att maten verkligen hamnar i magen där den gör nytta. Dessutom hoppas vi komma till rätta med det faktum att så mycket som en tredjedel av den traditionellt serverade maten slängs. Eftersom varje måltidskomponent beställs för sig minimeras svinnet med The Meal Watch, säger Marianne Hjort, leg. dietist och menyutvecklare på Compass Group.

Marianne Hjort
Leg. dietist och menyutvecklare,
Compass Group
Foto: Andreas Fredin

Proteinrika och näringsberäknade mellanmål

Nära hälften av de som bor på särskilt boende inom äldreomsorgen beräknas vara undernärda eller ligger i riskzonen att drabbas. En nyckel till att minska risken för undernäring är, enligt Marianne Hjort, god mat och proteinrika, näringstäta mellanmål.

Forskning visar att möjligheten att själv kunna påverka vad och när man vill äta främjar seniorers aptit. The Meal Watch möjliggör ett individbaserat näringsintag som främjar matglädje.

–Det unika med The Meal Watch är att det är lätt att individanpassa, det vill säga att vi tar hänsyn till att näringsbehovet varierar från individ till individ. Genom att servera vad varje person behöver och önskar vid de tidpunkter då personen faktiskt är hungrig minimerar man risken för undernäring. Våra minimål kan också bidra till att minimera nattfastan genom att exempelvis erbjudas de som vaknar tidigt på morgonen. The Meal Watch frigör dessutom tid för vårdpersonalen, säger Marianne Hjort.

Nästa artikel