Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » HMC-metoden – En vinst för både vårdtagare och personal
Sponsrad

Vårdtagaren bibehåller sin rörlighet och personalen slipper tunga lyft. Det är två av vinsterna med HMC-metoden. ”Även en mycket liten insats från vårdtagarens sida kan vara till stor hjälp”, säger Martin Gottfridsson, fysioterapeut på HMC Sverige.

Nicola Parmelund

Fysioterapeut, HMC Sverige

Foto: HMC Sverige

Under ett enda arbetspass kan en undersköterska utföra hela 80 till 90 förflyttningar. Trots det är förflyttningar ett område som förbisetts inom vården, vilket leder till onödiga skador för såväl vårdtagare som personal.  

Bibehållen rörelseförmåga

Men en förändring är på gång. Tillsammans med partners har HMC Sverige detaljstuderat ämnet förflyttningar. Nu har de utvecklat ett arbetssätt som inte bara förenklar arbetet rejält för personalen, metoden bidrar också till att vårdtagaren behåller sin rörelseförmåga.

– Både hälsan och självförtroendet stärks när vårdtagaren får hjälpa till och göra det som han eller hon förmår. Varje rörelse är viktig för hälsan och förflyttningar inom vården är en möjlighet till rörelse som det är dumt att inte ta vara på, påpekar Nicola Parmelund, fysioterapeut på HMC.

Martin Gottfridsson

Fysioterapeut, HMC Sverige

Foto: HMC Sverige

Så fungerar HMC-metoden

HMC-metoden innebär att varje vårdtagare får sin rörelseförmåga kartlagd. Utifrån det anpassas de förflyttningar som sker i vardagen så att de utvecklar vårdtagarens egna förmågor. Det är viktigt att vårdtagaren får använda sina egna resurser fullt ut vid varje förflyttning. När den egna förmågan inte räcker till ska miljön anpassas, bland annat med hjälpmedel av olika slag. Först i tredje hand kan vårdpersonalen behöva bidra med sin styrka, men insatsen blir då inte alls så krävande som med traditionella metoder. Det här arbetssättet reducerar personalens fysiska insats med upp till 70 procent.

2018 var HMC-metoden färdigutvecklad för vårdpersonal. Sedan dess har HMC hållit många utbildningar och för att effektivisera det arbetet har man nu gjort en del av utbildningspaketet digitalt.

– Metoden är en win-win för alla parter. Vår förhoppning är att så många som möjligt ska kunna ta del av den, säger Nicola Parmelund. 

Om HMC Sverige

HMC Sverige är ett kunskapscenter och utbildningsföretag som arbetat med förflyttningskunskap i över 25 år. 2015 påbörjade de ett utvecklingsarbete tillsammans med forskare på Linnéuniversitetet och RISE.

Next article