Hem » Vård och Omsorg » Har vi identifierat alla risker?
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Har vi identifierat alla risker?

solnedgång par motljus
solnedgång par motljus
Foto: Unsplash

De åtgärder som har tagits för att hindra spridning av Covid-19 på Sveriges äldreboende har inte tagit hänsyn till asymtomatisk och presymtomatisk smitta från personalen. Man har inte heller tagit hänsyn till det faktum att man kan andas in smittan, framförallt i lokaler med sämre ventilation.

Sjukhusmiljö, men äldreboenden har samma krav som vanlig boendemiljö. Kan man andas in viruset måste man ha skyddsåtgärder och teknik utifrån det.

per-anders nordström

Per-Anders Nordström

Nattsjuksköterska och skyddsombud i Vårdförbundet

Foto: Privat

– Att det inte är drivande i smitt-spridningen betyder inte att det inte finns. Jag vill att man hanterar den risken oberoende om den ”bara” är några procent. Man måste skydda de mest sårbara i samhället och då måste man sätta en hög nivå utifrån en riskanalys. Och det har man inte gjort, menar Per-Anders Nordström, nattsjuksköterska i hemsjukvården och skyddsombud i Vårdförbundet.

Tyvärr faller skulden många gånger på vårdpersonalen där de anklagas för bristande hygienrutiner.

– Det går inte att förklara de utbrotten vi har med att någon skulle ha missat att tvätta händerna. Vi har avdelningar där det har kommit en asymtomatisk personal och lyckats smitta tio personer på en avdelning på en och samma dag.

Det händer inte bara för att man inte har tvättat händerna.

Brist på dialog idag

Där det har fallerat är beslutet att alla risksituationer ska bedömas lokalt. Det gör att den enskilda medarbetaren ska avgöra skyddsnivå eller risker, alternativt arbetsgivaren- i äldreboendens fall kommunen.

– Tanken är att arbetsgivare ska anpassa de utifrån sina risker och hur vi jobbar, men den kompetensen finns inte i kommunerna. Så man har gått på riktlinjerna rakt av. När jag som skyddsombud har försökt lyfta riskerna stannar diskussionen av med svaret ”vi följer riktlinjerna”, oavsett vilka vetenskapliga riktlinjer man lägger fram. Den här avsaknaden av dialog har varit förödande för oss.

Vad skulle kunna hindra pandemins framfart?

Det enkla svaret är vaccin. Där ser man redan en effekt. Men man bör ta en titt på luften i våra lokaler också. Forskning visar att mängden droppar med covidvirus i luften är extremt mycket högre i hemmiljö jämfört med sjukhusmiljö.

– På kort sikt är luftrenare samt luftfuktare snabbast och mest kostnadseffektivt. Vi har cirka 20 procent luftfuktighet i våra lokaler, det påverkar våra flimmerhår och andningsvägar och gör oss mer mottagliga för virus.

På lång sikt behöver vi pandemianpassa våra lokaler med hjälp av nya ventilationssystem.

– Man kommer att behöva tänka om när det gäller bygg av nya äldreboenden, äldrevård och sjukhus.

Det kommer man ha nytta av även när det gäller vinterkräksjuka och förkylningar. 

Nästa artikel