Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Hur kan vi tillsammans minska smittspridning och eliminera infektioner?
Folkhälsan 2020

Hur kan vi tillsammans minska smittspridning och eliminera infektioner?

Picture of mother and children waiting in front of registration desk in hospital
I samarbete med: Genano
Genano logga
Foto: iStock
Picture of mother and children waiting in front of registration desk in hospital
I samarbete med: Genano
Foto: iStock

Forskningsinstitutet VTT i Finland har genomfört tester av två luftrenare från det finländska företaget Genano OY. Luftrenarna har en patenterad teknologi med en reningsprocess i flera steg som skiljer sig från konventionella luftrenare där partiklar fångas upp av bland annat HEPA-filter. Testerna visar att luftrenarna från Genano mycket effektivt eliminerar luftburna mikroorganismer som till exempel olika virus, bakterier och mögelsporer.

Peter Christiansen

Peter Christiansen

Försäljningsdirektör Norden, Genano

Foto: Privat

Genom VTT:s tester har vi fått en bekräftelse på hur effektiv vår reningsteknologi är när det gäller att eliminera luftburna aerosoler som kan vara en smittväg för virus. Detta är viktigt för alla som ska fatta beslut om luftrening då vår teknik kan bidra till en minskad risk för smittspridning inom exempelvis sjukvården, skolor, arbetsplatser och äldreomsorgen.

VTT:s rapport visar att luftrening bör ses som ett betydelsefullt komplement till Folkhälsomyndigetens och WHO:s skyddsanvisningar.

Vi menar att alla tillgängliga åtgärder bör genomföras för att minska smittspridningen och luftrening med vår teknik är en mycket effektiv åtgärd”, säger Genanos nordiska försäljningsdirektör Peter Christiansen. 

Luftrenare har hjälpt sjukhus i Kina att minska risken för smittspridning

I början av 2020 fick Genano i uppdrag av hälsomyndigheter i Kina att leverera luftrenare till ett flertal kinesiska sjukhus där särskilda avdelningar byggts för vård av coronapatienter.

För några år sedan fick Genano i uppdrag att installera luftrenare på stora sjukhus i Saudiarabien under MERS-epidemin.

Syftet med installationerna var även där att reducera risken för smittspridning inom sjukhusen.

Genano Oy grundades 1999 och är verksamt i ett 30-tal länder bland annat i Sverige. Företagets reningsteknologi är patenterad. Principen är att oren luft med exempelvis viruspartiklar sugs in i en uppsamlingskammare. Partiklarna laddas inuti kammaren och de fastnar sedan på en laddad uppsamlingsyta. Den partikelrenade luftströmmen leds sedan vidare genom ett kolfilter som tar bort gasformiga emissioner och även absorberar den ozon som bildas under reningsprocessen. 

Läs mer här.

Next article