Hem » Vård och Omsorg » Fler nyanser än grått
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Fler nyanser än grått

Foto: Shutterstock

Ljuset är här, bokstavligen! När jag skriver detta så lyser solen in genom fönstret. Så varm och stark att jag måste dra ner markisen. Det blir ljusare varje dag och pandemin som hållit sig i sitt järngrepp under två börjar släppa taget. Vården och omsorgen om äldre personer består. Varje dag, dygnet runt, helg som söcken fyllt med livets alla nyanser. Varje dag möter jag berättelser och människor som representerar en mångfald av erfarenheter. Nu senast fick jag ta del av en undersökning – enkäter och intervjuer med unga personer om äldreomsorg. Unga människor vill arbete inom äldreomsorgen. Så hoppfullt men samtidigt finns orosmolnen där. Det finns hinder för att unga människor ska välja äldreomsorgen. Är det lönen? Är det arbetstiderna? Är det arbetsuppgifterna? Nej, det handlar om hur äldreomsorgen beskrivs och ibland en omgivning som avråder. – Du som är duktig och har så bra betyg…inte ska väl du? Bara undersköterska? Ja, låt mig vara tydlig – lön och arbetsvillkor är viktiga. Men att ens överväga ett arbete inom äldreomsorgen verkar hindras av ”oss”.  

Susanne Suvanto

“Snäll aktivist” och verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet

Foto:  Linda Dybeck

Vi kan ändra på det! 

  • Uppmuntra den som överväger att börja arbeta inom äldreomsorgen 
  • Äldreomsorgen kräver kompetens – hos alla  
  • Ta hand om den som är nyanställd – introduktion, handledning och fadder 
  • Låt den som är ny vara ny – uppmuntra frågor och svara med omsorg 
  • Hylla ditt barn som vill se en karriär som undersköterska – högre statusjobb finns inte 

Nu finns det redskap för att fortsätta utvecklingen av vård och omsorg om äldre personer. Underlagen finns på plats – nationell demensstrategi, nationell anhörigstrategi, god och nära vård, satsning på välfärdsteknik och eldsjälar.  

Det gör att jag nu vill utmana både mig och dig – berätta om vården och omsorgen om äldre personer – sanningen om att den har många fler nyanser än grått 

Jag hissar att undersköterskor fått en skyddad yrkestitel 

Jag dissar bristen på historiekunskap som hindrar oss från att utvecklas 

Nästa artikel