Hem » Vård och Omsorg » Digitalt närståendestöd gör seniorers vardag trygg och självständig
Sponsrad

Många seniorer månar om sin självständighet och vill därför klara sig själva hemma så länge som möjligt. Samtidigt värdesätter många tryggheten i att en närstående eller någon annan i ens omgivning hör av sig eller kommer förbi och tittar till en om något skulle avvika från det normala i vardagen. Med ett digitalt närståendestöd skapas trygghet för såväl seniorer som närstående.

–Vi ger närstående möjligheten att på distans veta att allt står rätt till med deras anhöriga. Samtidigt värnar lösningen om individens integritet och privatliv eftersom den endast larmar när användaren avviker från sitt normala beteende, exempelvis om han eller hon inte stiger upp på morgonen eller inte rör sig på flera timmar under dagen, säger Susanne Persson, produktchef på Alleato, ett företag som utvecklar digitala välfärdstjänster som skapar trygghet och ökad livskvalitet för individen och dess närstående. 

Stärker äldres livskvalitet och självkänsla

Alleato har i dagarna lanserat Närståendestödspaketet, en lösning som nyttjar modern digital teknik ur sin plattform Trygg Hemma, för att möta det ökade behovet av trygghet i vardagen för såväl seniorer som dess anhöriga. I paketet ingår tjänster som kan anpassas utifrån individens förändrade behov över tid, exempelvis påminnelser så som om att ta medicin, nattligt ljus som gör att lampa automatiskt kan tändas när någon rör sig i bostaden för att underlätta nattetid, samt larm som utlöses om någon går ut från lägenheten mitt i natten. 

Alleato kommer även inom kort att lansera ett nytt tjänstepaket för seniorer som kan kopplas till omsorgens verksamhet. 

Seniorer som känner sig trygga i hemmet mår bättre och stärker därigenom sin livskvalitet och självkänsla. 

´Susanne Persson

– I många par där en partner hjälper den andra är den här typen av tjänster också en trygghet då den hjälpande behöver utföra ärenden så som att handla eller gå till sitt arbete.

Nästa artikel