Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Bättre och tryggare boenden för äldre personer
Sponsrad

För många äldre personer är det livskvalité att kunna bo hemma så länge som möjligt. Men många gamla lägenheter idag har för små ytor för att vården och omsorgen ska kunna bedrivas med hög kvalitet. Ansvaret ligger hos både fastighetsägare och kommuner att med stöd av forskningen kunna bidra med en tryggare vardag för äldre.

Det är oerhört viktigt för äldre personer som bor hemma att kunna behålla sin integritet. Det gäller även om du är anhörig till någon med ett vårdbehov.

– En flytt är en stor omställning och för att hitta en bostad som passar de behov man har och gör att man trivs, så måste det finnas ett brett utbud. Oavsett om det är trygghetsboende, seniorboende eller vårdboende, säger Jens Axelsson, arkitekt på White.

– När det gäller just utbudet så finns det också en ekonomisk aspekt, menar Morgan Andersson, arkitekt och utvecklingsledare på stadsfastighetsförvaltningen i Göteborg och adjungerad professor i boende och vård på Chalmers.

– Att flytta till ett trygghetsboende, innebär ofta en betydligt högre kvadratmeterhyra än den tidigare bostaden. Därför är man tvungen att göra ett väldigt medvetet val när man står inför en ny boendefas i ditt liv. 

Jens Axelsson
Arkitekt på White.
Foto: Privat
Helle Wijk
Legitimerad sjuksköterska och professor på Göteborgs Universitet.
Foto: Kristian Pohl AB 

En flytt kan påverka sjukligheten

Du ska kunna leva som du vill, trots att du blir äldre och skörare. Det menar Helle Wijk, som är legitimerad sjuksköterska och professor på Göteborgs Universitet. 

– Samtidigt får det inte vara svart eller vitt. Det diskuteras ofta att det viktigaste är att kunna bo hemma, men så är det inte för alla. Att behöva flytta kan påverka sjukligheten hos den äldre personen. Men det finns också många goda exempel, där äldre har hittat en ny era i livet genom att flytta till ett äldreboende. Plötsligt hamnar man i ett nytt socialt sammanhang som många mår bra av.

I framtiden ska det vara lätt att åldras hemma och dessutom ska hemmiljön vara funktionell och säker för hemtjänst- och hemsjukvårdpersonal att bedriva vård och omsorg i.

– Det skulle vara ett stort steg framåt. De flesta äldre personer vill bo kvar i sin invanda miljö där man känner till omgivningarna, om man kan erbjudas en vård i hemmet som är säker och trygg, säger Helle Wijk.

Närhetsprincipen

Möjligheten att inte behöva flytta så långt och fortfarande bo kvar i sitt närområde kan vara en stor fördel för många. Men då ligger ansvaret också hos arkitekter och stadsplanerare att försöka skapa den miljön.

– Arkitekter har enorm betydelse, inte minst vid nybyggnationer. Allt måste hålla en hög nivå och kvalité i utformandet. Det behövs innovation och tekniska hjälpmedel som kan användas i trängre miljöer, eftersom mycket handlar om att få fram bra och yteffektiva boenden snabbare, säger Morgan Andersson.

Morgan Andersson
Arkitekt och utvecklingsledare på stadsfastighetsförvaltningen i Göteborg. Samt adjungerad professor i boende och vård på Chalmers.
Foto: Anna-Lena Lundqvist

En attraktiv arbetsplats

Som vårdare inom hemtjänst och hemsjukvård ska du kunna jobba säkert med den äldre vårdtagaren i hemmet. Det gäller både tillgängligheten och säkerheten.

– Om vi ska kunna locka fler studenter och därmed kommande medarbetare till den kommunala vården och omsorgen måste vi visa att deras framtida arbetsmiljö är attraktiv. Jag tror till exempel mycket på att ordna workshops mellan arkitektur- och sjuksköterskestudenter. Och sedan få med beslutsfattare och andra myndighetsrepresentanter för en gemensam diskussion om hur kompetensförsörjning kan förbättras, säger Helle Wijk. 

Jens Axelsson håller med om att fler samarbetspunkter i samhället gynnar alla inblandade.

– Till exempel samlokalisering där du placerar vårdcentraler i anslutning till boenden och lägenheter. Jag är övertygad om att nytänk skapar en tryggare miljö för de boende.

Next article