Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Atea stöttar välfärdens digitalisering med människan i centrum
Sponsrad

Digitala lösningar ger välfärdens medarbetare jämlika förutsättningar att bedriva ett rättssäkert och högkvalitativt arbete, oavsett var i landet de arbetar. Välfärdens yrken kan också bli mer attraktiva när vi använder IT på rätt sätt. 

En utmaning i välfärdens digitalisering är att öka kunskapen kring varför digitaliseringsprocessen genomförs. Det handlar i slutändan om att förse kommunerna med rätt verktyg för att kunna tillhandahålla god omvårdnad och ökad självständighet för den växande gruppen äldre.  

Ökad självständighet för brukare

Brukare som självständigt kan ta sin medicin eller genomföra provtagning i hemmet klarar sig ofta själva längre, vilket minimerar risken för psykisk ohälsa och gör att de kan bo kvar hemma så länge som möjligt. Utöver ökad självständighet kan välfärdsteknik även bidra till att minska ensamheten och öka delaktigheten bland äldre.

En av välfärdsteknikens mest intressanta fördelar är möjligheten att avläsa data.

Malin Sölsnaes

– Genom att analysera patientdata kan man exempelvis se om en patients medicinering behöver justeras, vilket i sin tur skapar förutsättningar för fler hälsofrämjande insatser. Med välfärdsteknik kan vi stötta kommunerna med förebyggande insatser som ger brukaren ett mer kvalitativt liv, säger Malin Sölsnaes, äldreomsorgschef på Atea.

Malin Sölsnaes Äldreomsorgschef Atea

Malin Sölsnaes

Äldreomsorgschef, Atea

Foto: Marcus Sölsnaes

Brygga mellan IT och verksamheten

Ateas roll i vården och omsorgens digitalisering är bland annat att agera brygga mellan IT och verksamheten, att ”tala samma språk” är avgörande för att nå framgång kring det vi står inför, menar Malin Sölsnaes. Teamet på Atea äldreomsorg har tidigare arbetat inom socialtjänst, vård och omsorg.

–Vi erbjuder skräddarsydda helhetslösningar som inkluderar alltifrån IT-produkter till att analysera och förändra verksamheternas arbetssätt med hjälp av IT.

Vi stöttar även med utbildning, implementation och förändringsledning, support och förvaltning, en plattform där allt hänger ihop och ska ge tydlig nytta för både verksamheten och personalen.

Malin Sölsnaes
Next article