Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Alla barn och unga i Sverige ska ges möjlighet att nå sin fulla potential
Tillbaka till samhället

Alla barn och unga i Sverige ska ges möjlighet att nå sin fulla potential

Foto: Unsplash

Möjligheten att forma sitt eget liv utifrån sina egna förutsättningar kan tyckas vara en självklarhet. Så är emellertid inte fallet för alla i vårt samhälle. Otaliga är vittnesmålen om individer som faller igenom våra sociala skyddsnät. Individer som står ensamma när vinden blåser snålt. Inte minst handlar det om våra allra mest utsatta – barn och unga.

Thomas af Bjur svenska vård

Thomas af Bjur

Förbundsdirektör Svenska Vård

Foto: Svenska Vård

Idag finns det över 1 000 hem för vård eller boende (HVB) runt om i vårt land som har till uppgift att värna barn och unga i behov av stöd och vägledning. Verksamheter som 24 timmar om dygnet, årets alla dagar, bidrar till att göra tillvaron bättre för den enskilde individen. Verksamheter som med välutbildade medarbetare förändrar destruktiva beteendemönster och bygger broar till nya möjligheter. Verksamheter som gör det möjligt för barn och unga att göra egna val utifrån sina behov och sin förmåga. För många individer handlar det om skillnaden mellan liv och död. Trots detta är kännedomen om HVB tämligen låg i samhället. Det behöver vi med gemensamma krafter råda bot på.

Individens behov ska alltid stå över ekonomiska överväganden

HVB ska, oavsett om det drivs i privat eller offentlig regi, betraktas som en viktig pusselbit i vårt gemensamt finansierade välfärdssamhälle. Det är verksamheter som gör livet bättre för tusentals individer genom att erbjuda stöd, behandling, avlastning och akut hjälp. I skenet av den pågående pandemin finns det emellertid utmaningar som behöver hanteras. Det handlar om ansträngda kommunala och regionala budgetar och en socialtjänst som ofta brottas med rekryteringsproblematik i kombination med svåra beslut om den enskildes väl och ve. Obeaktat denna problematik är det centralt att politiska beslutsfattare och tjänstemän inte låter ekonomiska hänsyn trumfa individens behov. I ett längre perspektiv kommer det att stå oss alla dyrt.

Min uppmaning är därför tydlig. Värna alla högkvalitativa HVB-verksamheter. Ge goda ekonomiska förutsättningar. Då kan vi tillsammans ge barn och unga i behov av stöd de nycklar som bidrar till en ljus framtid.

Next article