Skip to main content
Hem » Vård och Omsorg » Äldreomsorg – investering eller kostnad?
Förstärk Sveriges Äldreomsorg

Äldreomsorg – investering eller kostnad?

vårdmiljö på äldreboende
I samarbete med: Kinnarps
kinnarps logotyp
Foto: Kinnarps
vårdmiljö på äldreboende
I samarbete med: Kinnarps
Foto: Kinnarps

Alla kommer till en punkt i livet där vi själva eller någon vi älskar inte längre klarar vardagen själv. Hur vård- och omsorgsmiljön är utformad påverkar hur vi människor trivs och är den inkluderande, harmonisk och välkomnande påverkar det även vårt välmående. Kinnarps Next Care® sätter individen i centrum och skapar hållbara och hälsofrämjande inredningslösningar.

Hur skapar man en attraktiv och välfungerande vårdmiljö där boende, personal och anhöriga trivs och mår bra?

– Det är många komponenter som ska samspela när man tar fram värdeskapande inredningslösningar. Inredningslösningen ska stödja såväl boende, personal som anhöriga och vara flexibel nog att ändras över tid för framtida ändrade behov. Vi på Kinnarps tror på unika, hållbara och framtidssäkrade miljöer där den enskilda individens värde, välbefinnande och självständighet står i centrum, säger Johan Franzén, konceptansvarig på Kinnarps Next Care®.

Att inreda med rätt möbler och funktioner på rätt plats är en långsiktigt god investering.

Det handlar om att forma en miljö som bygger på varje verksamhets unika krav – de som upphandlar måste urskilja just det unika i lösningen istället för att efterfråga storskaliga standardlösningar. Vi ser ofta bristande rutiner i upphandlingen och att man köper in på gamla normer, menar Johan som efterfrågar en hållbarhet i upphandlingsprocessen.

Det handlar om att varje felsatsad krona kommer att ta resurser från omsorgen.

Därför är det viktigt att vi använder oss av kunskap och forskning så effektivt som möjligt så att vårdmiljön blir en investering för framtiden, säger han.

Innan man gör förändringar i den fysiska miljön måste man först enas om vision och mål, kartlägga behov och involvera alla berörda i projektet. De människor som ska vistas i miljön – ska vara med tidigt i planerings-och byggprocessen. Färger, kontraster, ljud och dofter gör stor skillnad i hur människor orienterar sig i miljön, och om den upplevs som trygg och stimulerande. Man behöver alltså ställa krav på både hårda värden som hygien och ergonomi samt på mjuka värden som rör estetik och sinnlighet.

På så sätt skapar vi en omsorgsmiljö med möjligheter i stället för begränsningar och där fokus ligger på värdet av våra äldre, avslutar Johan Franzén. 

Next article