Skip to main content
Hem » Vägen till föräldraskap » Trygghet, information och stöd lotsar blivande föräldrar genom graviditet och förlossning
Sponsrad

Barnmorskor är en kompetent och engagerad profession som brinner för att alla kvinnor, oavsett bostadsort, ska få tillgång till en så bra mödrahälsovård, förlossningsvård och eftervård som möjligt. Deras främsta drivkraft är att göra upplevelsen av att bli förälder så bra som möjligt för varje enskild kvinna. För blivande föräldrar är det samtidigt viktigt att fundera kring förväntningar och önskemål vad gäller alltifrån förlossning till den framtida föräldrarollen.

Sverige har goda förutsättningar att erbjuda en trygg och säker förlossningsvård, men samtidigt är vården kring graviditet, förlossning och eftervård i dagsläget underfinansierad.
– En framtidsvision är att vi går mot mer barnmorskeledda kliniker som gör det möjligt för fler blivande mammor att få en barnmorska från att de blir gravida till förlossning och eftervård. Forskning visar att det leder till färre komplikationer under förlossningen. Vi ser också gärna att varje födande kvinna ska kunna ha en barnmorska vid sin sida under hela förlossningen, säger Åsa Mörner, leg. barnmorska och förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet.

Åsa Mörner

Leg. barnmorska, förbundsstyrelseledamot Vårdförbundet (facket som organiserar Sveriges barnmorskor)

Foto: Privat

Fundera på vad som är viktigt för dig

Hennes råd till förstföderskor är att fråga sig själv vad som känns viktigt för just dig att känna till kring graviditet, förlossning och att bli förälder. Involvera din partner på ett tidigt stadium och prata ihop er kring hur era förväntningar på det kommande föräldraskapet ser ut.
– Fundera på vad du behöver veta för att känna dig trygg och förberedd för din framtida roll som förälder. Du kanske vill veta vad som sker rent kroppsligt och fysiskt under graviditeten, ta reda på mer om de olika faserna i en förlossning eller veta mer om de smärtlindringsalternativ som finns att tillgå. Lyssna inåt och fundera på vilken information du behöver snarare än att lyssna på omvärlden budskap, säger Åsa Mörner.

Stöttar från graviditet till eftervård

Hon uppmuntrar också blivande föräldrar att prata ihop sig kring vilka förväntningar man har på varandra i föräldrarollen. Diskutera hur ni vill dela på ansvaret för föräldraskapet och hur ni gemensamt ska hantera familjelivet.
– För att vi ska kunna tillgodose alla individuella krav och verkligen kunnat tillämpa individbaserad vård krävs att mödrahälsovården, förlossningsvården och eftervården får tillräckliga resurser för att kunna höja livslönen för barnmorskor med minst 30 procent. Att stötta föräldrarna genom graviditet, förlossning och eftervård, det är kärnan i barnmorskans profession, säger Åsa Mörner.

Next article