Skip to main content
Hem » Vägen till föräldraskap » Hur mår barn och deras föräldrar bäst?
Sponsrad

Det mesta vi vet om små barns utveckling grundar sig på forskning om barn som lever i kärnfamiljer. Ett pågående forskningsprojekt vid Lunds universitet inkluderar nu alla familjekonstellationer i studier om barns utveckling. 

Barn utvecklas i samspel med personer som står barnet nära. Men hur påverkas barnet av att ha flera nära vuxna, med olika roller, i sitt liv? Familjelivet i dag bygger ofta på andra konstellationer än den traditionella kärnfamiljen.

Många små barn bor växelvis, har ensamstående eller samkönade föräldrar. Men det mesta vi vet om barns utveckling kommer från forskning som gjordes på kärnfamiljer med hemmamammor och mindre engagerade pappor.

Barns förutsättningar ser inte ut som förr och vi måste uppdatera vår kunskap om betydelsen av barns uppväxtmiljö!

I Sverige har vi en unik chans att ta reda på hur de nya förutsättningarna påverkar barn. Här delar föräldrar ofta på föräldraledigheten, många små barn bor växelvis och barn börjar tidigt på förskolan. Allt detta innebär fler viktiga vuxna i barnets liv.

Ligger den största tryggheten i en relation till en specifik person? Eller är det som ett pussel där barnets omvårdnadsfigurer är bitarna som bidrar på olika men viktiga sätt? Och vad innebär det för barnet om en förälder är mer engagerad än den andra?

Det finns inget som tyder på att ett enda sätt är bra och andra är dåliga för barnet. Ofta pratar man t.ex. om att växelvis boende eller barnvakt inte är att rekommendera före en viss ålder. Men det finns faktiskt ingen vetenskaplig evidens för detta.

Med vår studie vill vi förstå mer om just vad varje förälder bidrar med till barnets trygghet – var för sig, eller tillsammans. Men vi behöver också veta vad som är viktigt eller känsligt i olika uppväxtmiljöer, faktorer som kanske är viktigare än själva familjeformen. Som föräldrarnas sätt att hantera egna eller andras starka känslor, eller hur man löser konflikter.

Vi behöver också förhandla i vardagen, när ingen av oss ”vet bäst”. Hur gör vi för att stödja varandra? Hur påverkas barnen och vi av det? Just nu håller vi också på att ta fram kunskap om hur Covid19-restriktionerna har påverkat blivande föräldrar. Vad oroar man sig för? Vad behöver man för stöd?

Vi hoppas att du vill vara med och samskapa dessa kunskaper! Vi ställer många frågor om föräldrars samarbete i familjen. Därför vill vi väldigt gärna att båda föräldrarna, om man är två, ska vara med.

Om studien

Den som är blivande förälder eller nyligen fått barn bjuds in att delta – alla slags familjeformer är välkomna. Man deltar under ca 3 år, genom att besvara en digital enkät ungefär var nionde månad. Studien kallas ibland ”Hur mår barn bäst” men har den formella titeln ”Evidens kontra övertygelse: Familjeutveckling, barnutveckling och mående i dagsaktuella familjer”. Projektet är ett samarbete mellan forskare från flera olika lärosäten och med olika specialiteter.

Väntar du barn? 

Har du nyss fått barn? 

Huvudutredare: Elia Psouni, Docent, Psykologiska Institutionen, Lunds Universitet [email protected]

Next article