Hem » Vägen till föräldraskap » Följ graviditeten med One Million Babies
Sponsrad

Niomånader är en lång tid av väntan. Appen One Million Babies som är utvecklad av barnmorskor, förlossningsläkare och professorer ger gravida möjligheten att ta del av saklig och evidensbaserad information.

Grundaren Mia Ahlberg som är barnmorska och forskar inom graviditet och födsel på Karolinska institutet berättar att hon i sin profession stött på ett stort behov från kvinnor till rätt information under graviditeten. Många upplever att det finns en mängd av information tillgänglig idag vilket gör det är svårt att sortera och få en individanpassad koll på graviditeten, graviditetskomplikationer och barnets utveckling i livmodern.
– Det är viktigt att ta hänsyn till gravida kvinnors olika egenskaper. Genom att användare loggar in i appen och delar till exempel ålder, tidigare graviditeter, levnadsvanor, vikt och längd så bidrar det till hälsodata som genererar information och mer träffsäkra prognoser.

Data från över 1 miljon graviditeter och förlossningar är en sak som skiljer One Million Babies-appen åt mot övriga graviditetsappar.

Kunskap och stöttning i väntans tider

– Vi har också märkt att det finns många funderingar som kvinnor vill få besvarade utifrån vetenskap. Vi samlar därför frågor som skickas in av gravida kvinnor och vi besvarar dessa på ett lättbegripligt sätt baserat på vad vetenskapen och den kliniska erfarenheten visar, säger Mia. Appen innefattar även rådgivning om hälsa och motion och vilken påverkan det har för mamman och barnet. Den lyfter även vad som händer vid varje besök hos barnmorskan och tanken är att kvinnor ska kunna förbereda sig inför besöket. I appen kan man lägga in alla mätvärden från besöken hos barnmorskan för att se hur de ligger i förhållande till vad som är normalt. Informationen kan sparas i en PDF som minne och kan också användas vid nästkommande graviditeter.


– Min förhoppning är att alla gravida ska ha tillgång till One Million Babies, så att var och en har bästa möjliga information om sin graviditet. Vi fortsätter att utveckla appen tillsammans med våra användare. Det bästa med One Million Babies är att de gravida verkligen gillar den, är medskapare och har en aktiv roll i att ta fram ny kunskap, avslutar hon.

Nästa artikel