Skip to main content
Hem » UNIK » Är du orolig?
Oro och stress

Är du orolig?

I samarbete med:
Jan-Henry Stenberg och Johanna Stenberg
I samarbete med:
Jan-Henry Stenberg och Johanna Stenberg

Johanna Stenberg och Jan-Henry Stenberg har tagit fram två broschyrer för att ge vägledning till de som känner oro inför- eller har fått ett besked om sjukdom.

Misstanke om en allvarlig sjukdom kan innebära stor stress och om sjukdomen blir bekräftad upplevs det nästan alltid som en chock. Även om man har haft föraningar, är det normalt att beskedet väcker starka känslor eller till och med handlingsförlamning.  Att anpassa sig till den nya situationen kan vara en lång process med många faser som kräver både tid och tålamod. Dessa broschyrer är avsedd för patienter och närstående, vilkas liv på något sätt har påverkats av en svår sjukdom.

Ladda ner broschyrerna på www.sanofi.se

Johanna Stenberg är psykolog som har arbetat med patienter med neurologiska problem och rehabilitering av klienter som återuppbygger sina liv. Hon har fått en inblick i aspekten av större livsförändrande händelser genom att observera hur människor anpassar sig och återuppbygger sina liv efter en akut sjukdom och olycksfall.

Jan-Henry Stenberg är filosofie doktor, psykolog och psykoterapeuthandledare. I sin roll som psykolog och psykoterapeut har han hjälpt människor att förändra och anpassa sig. Han har jobbat på HYKS (Helsingfors Universitetssjukhus) på den psykiatriska kliniken och arbetar för närvarande som chef för den psykiatriska avdelningen inom fältet för förändring av psykosociala behandlingsformer. Han har undervisat i klinisk psykologi vid universitetet i Helsingfors och har varit medförfattare till flera böcker och artiklar inom psykologi.

Next article