Skip to main content
Hem » Skelett och leder » Utveckling av nya behandlingsalternativ för RA-patienter
Sponsrad

Med tidig diagnos och rätt behandling kan RA, reumatoid artrit, ofta behandlas effektivt. RA är en forskningsintensiv diagnos, nya behandlingsalternativ har inneburit en avsevärt förbättrad livskvalitet och prognos för många patienter. Den snabba läkemedelsutvecklingen fortsätter, vilket innebär att framtidens RA-patienter sannolikt kommer att ha tillgång till en ännu större mångfald av behandlingsmöjligheter.  

Det stora genombrottet för RA-patienter kom när man lanserade de första biologiska läkemedlen. Det senaste på området är JAK-hämmare, som även är kallade för tredje generationens biologiska läkemedel.  

– Dessa läkemedel erbjuds i tablettform, vilket gör det smidigare för patienter jämfört med exempelvis dropp- eller injektionsbehandling, säger Brua Weice, specialistläkare i reumatologi vid Reumatologiska kliniken på Västerås sjukhus.   

Brua Weice

Specialistläkare i reumatologi
Reumatologiska kliniken på Västerås sjukhus

Foto: Privat

Forskning visar att tidiga behandlingsinsatser i många fall är avgörande för RA-patienter. Målet med behandlingen är att komma till remission inom 3-6 månader efter diagnos och därefter följer Brua Weice och hans kollegor sina patienter mycket noga med täta kontroller under första året.   

Läkemedel i kombination med livsstilsfaktorer 

För RA-patienter är det viktigt att ha en kontinuerlig dialog med sin läkare. Det ger dem dels tillgång till de senaste behandlingsalternativen, dels är det viktigt att löpande monitorera hur patienten svarar på sin behandling och hur sjukdomen fortskrider.  

– En balanserad livsstil i kombination med läkemedel har fått en alltmer framträdande roll i behandlingsriktlinjerna för RA-patienter. Sunda kost- och motionsvanor är betydelsefullt, inte minst eftersom RA-patienter löper uppemot 3 gångar stor risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och stroke, säger Brua Weice.  

Det finns hopp även för patienter som provat flera biologiska läkemedel utan att ha uppnått tillräckliga behandlingseffekter. Flera nya läkemedel är under utveckling, några av dem väntas få godkännande från Läkemedelsverket inom kort. Ibland kombinerar vi två eller tre behandlingar och behandlingsresultaten med JAK-hämmare är generellt sett goda, säger Brua Weice.  

Ett aktivt liv är möjligt

De senaste decenniernas utveckling vad gäller behandlingsmetoder för RA-patienter kan man närmast beskriva som revolutionerande. När Brua Weice var ny som läkare på 1980-talet var det inte ovanligt att RA-patienter var inlagda på sjukhus. Många genomgick även kirurgi, reumakirurgi var ett relativt stort verksamhetsområde, bland annat eftersom de tillgängliga behandlingsmetoderna inte räckte till för att begränsa sjukdomsförloppet.  

Numera vårdar man de allra flesta RA-patienter i öppenvården. De biologiska läkemedlen har lett till en dramatiskt förbättrad livskvalitet för en stor grupp patienter.  

–Tidigare blev många förtidspensionerade redan i femtioårsåldern eftersom rörelseförmågan var starkt nedsatt. Idag kan många RA-patienter leva ett aktivt och socialt liv långt upp i åldrarna. Behandlingsmöjligheterna för RA-patienterna har verkligen utvecklat sig i rätt riktning, säger han. 

Next article