Skip to main content
Hem » Skelett och leder » Skaffa en pensionsförsäkring för skelettet
Skelett och ledhälsa

Skaffa en pensionsförsäkring för skelettet

Foto: Shutterstock

Var femte minut får en person i Sverige en fraktur på grund av osteoporos (benskörhet). Tillsammans med en fysioterapeut kan du minska risken för att det ska hända dig. Om du ändå drabbas kan din livskvalitet höjas med hjälp av fysisk aktivitet.

Att träna för att slippa sjukdom och olycksfall som senior, kan vara ungefär lika svårt att motivera sig till som att börja pensionsspara när man står i början av sitt arbetsliv. Men det är aldrig för sent. Träning är en färskvara och all rörelse räknas. Genom att träna dina muskler och belasta ditt skelett minskar du risken för bland annat osteoporos (benskörhet) och dess följder. En fysioterapeut kan ge dig vägledning för att med hjälp av träning vårda ditt skelett under hela livet. 

Dubbelt så hög risk att drabbas som kvinna

Som kvinna har jag 50 procents risk att drabbas av en benskörhetsfraktur när jag blir över 50 år. När mängden östrogen minskar i kroppen under klimakteriet finns risk för förändringar i benvävnaden som kan ge osteoporos. Därför är diagnosen dubbelt så vanlig för kvinnor som för män. 

Sara Barsjö

Tf Ordförande, Fysioterapeuterna

Foto: Ulf Huett

Jag vet dessutom att osteoporos finns i min familj. Jag önskar att även min mormor hade haft kunskap för att kunna förebygga benskörheten som drabbade henne med allvarliga frakturer och en nedsatt livskvalitet mot slutet av livet. För hela 70-80 procent av de som drabbas så är osteoporos ett tillstånd som ärvs. Så prata med din familj och släkt – finns sjukdomen i familjen är det extra viktigt att så tidigt som möjligt göra det du kan för att förebygga att drabbas av frakturer. Och då är rörelse en viktig ingrediens. 

Fysisk aktivitet är en färskvara

Det är bra att komma ihåg att fysisk aktivitet är ”färskvara”. Man skulle kunna tro att belastning av skelettet ökar risken att drabbas av frakturer eller andra skador, men i själva verket är det tvärt om. Förenklat kan man säga att skelettet fungerar på liknade sätt som en muskel: utan belastning försämras funktionen. Men när det används och belastas så får kroppen en signal om att förstärkning behövs och ny benmassa bildas. 

För den som drabbats av osteoporos rekommenderas individuellt anpassad muskelstärkande fysisk aktivitet i kombination med balansträning och promenader. Flera studier visar att styrketräning två gånger per vecka kan förbättra livskvalitet och minska smärta hos medelålders och äldre kvinnor med osteoporos. Hos en fysioterapeut kan du få hjälp att göra en plan som är anpassad just för dig, din kropp och dina omständigheter, samt stöd i att genomföra planen. 

Så, vad tänker du? Är det kanske dags att se över din ”pensionsförsäkring” för skelettet? Ta kontakt med en fysioterapeut för att få stöd att hitta en bra, fysiskt aktiv väg framåt för just dig.

Next article