Hem » Skelett och leder » Rehabilitering som lagsport
Sponsrad

För Svenska Re är rehabilitering en lagsport. Stödet från specialistkompetent personal och andra deltagare ger de bästa förutsättningarna för goda resultat. 

Lönsamhet i alla led

Åsa Spängs är vd på föreningen Svenska Re och menar att rehabilitering är en väldigt bra investering för företag, och ju tidigare desto bättre.

Studier och undersökningar visar att det alltid lönar sig att satsa på rehabilitering för sin personal efter sjukdom eller olycksfall. I förlängningen blir det en payback till både samhället, företaget och individen.

Åsa Spängs

Åsa Spängs

Vd, Svenska Re

Foto: Svenska Re

Rehab – en lagsport

Svenska Re ser rehabilitering som en lagsport.

– Vår vårdpersonal arbetar i team där också deltagarna ingår. Det kan vara sessioner med psykologer, arbets- och fysioterapeuter, läkare och kostrådgivare i våra team, säger Åsa Spängs.

Svenska Re AB har idag en rehabiliteringsanläggning på Gran Canaria och deras främsta uppdrag är arbetslivsinriktad rehabilitering.  

– Våra deltagare får förutsättningar att förbättra hälsa och återfå arbetsförmåga på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Åsa Spängs.

Bibehållen styrka

När det kommer till rehabilitering för reumatiker så visar forskning att styrketräning vid reumatoid artrit bland annat bidrar till minskad inflammation, lägre smärta, förbättrad gångförmåga, samt minskad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Vi vet också att bibehållen och ökad styrka är viktigare för god livskvalité och hälsa än vad vi tidigare trott.

Åsa Spängs
Nästa artikel
Hem » Skelett och leder » Rehabilitering som lagsport
Sponsrad

–När barn och unga får möjlighet att drömma, leva i sitt bästa jag och uppleva livet så som de vill oberoende av sin sjukdom, då har vi på Unga Reumatiker lyckats, i alla fall med en del av vårt arbete, säger ordförande Cajsa Helin Hollstrand.

Patientens drömmar i fokus 

Inom hälso-och sjukvården idag fokuserar man ofta på det sjuka, smärta och begränsningar. Viktiga frågor som ”när mår du som bäst?” eller ”vad är viktigt för dig?” glöms bort. Om vården hade fokuserat mer på hälsa och snarare möjligheter än begränsningar tror jag vi hade fått bättre förutsättningar för en individanpassad vård, menar Cajsa.

Unga Reumatiker är en ideell organisation som driver opinion och påverkansarbete för unga reumatikers rättigheter i samhället, hälso- och sjukvård, skola, utbildning, arbetsliv och forskning. De driver även lägerverksamhet, skapar mötesplatser, och anordnar olika aktiviteter runt om i regionerna. Allt för att barn och unga ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. 

Ta en aktiv roll i sin hälsa 

–Vi ser att det kan ske en förbättring i dialogen och i samspelet mellan patient och vårdgivare. Framför allt ska patienten ha möjlighet att ta aktiva beslut avseende sin vård och behandling i samråd med vårdgivaren, säger Cajsa.

I grunden handlar det om att lyssna mer på patienten som har kompetens och kunskap kring sin sjukdom och sin kropp. Unga Reumatikers digitala verktyg Drömfångaren hjälper just patienten att påverka vårdmöten. Den ger kunskap om hur ett vårdmöte kan utformas på bästa sätt, vilket är nödvändigt för att kunna ge den omvårdnad och bemötande som främjar patientens välmående.  

Helhetssyn främjar livskvalitén 

I vården saknas ofta en gemensam agenda. Vårdpersonalen ställer sina standardiserade frågor och patientens frågor hinns inte med. Sen handlar det om hela samspelet mellan läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och patient. Där ser vi att alla ska vara inbegripna i vårdplanen för att undvika till exempel missförstånd, menar Cajsa.

 Låt oss tillsammans skifta fokus från smärta och begränsningar till att se på vad vi kan åstadkomma med livsglädje och drömmar.

Cajsa Helin Hollstrand.
Nästa artikel