Skip to main content
Hem » Skelett och leder » Rehabilitering som lagsport
Sponsrad

För Svenska Re är rehabilitering en lagsport. Stödet från specialistkompetent personal och andra deltagare ger de bästa förutsättningarna för goda resultat. 

Lönsamhet i alla led

Åsa Spängs är vd på föreningen Svenska Re och menar att rehabilitering är en väldigt bra investering för företag, och ju tidigare desto bättre.

Studier och undersökningar visar att det alltid lönar sig att satsa på rehabilitering för sin personal efter sjukdom eller olycksfall. I förlängningen blir det en payback till både samhället, företaget och individen.

Åsa Spängs

Åsa Spängs

Vd, Svenska Re

Foto: Svenska Re

Rehab – en lagsport

Svenska Re ser rehabilitering som en lagsport.

– Vår vårdpersonal arbetar i team där också deltagarna ingår. Det kan vara sessioner med psykologer, arbets- och fysioterapeuter, läkare och kostrådgivare i våra team, säger Åsa Spängs.

Svenska Re AB har idag en rehabiliteringsanläggning på Gran Canaria och deras främsta uppdrag är arbetslivsinriktad rehabilitering.  

– Våra deltagare får förutsättningar att förbättra hälsa och återfå arbetsförmåga på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Åsa Spängs.

Bibehållen styrka

När det kommer till rehabilitering för reumatiker så visar forskning att styrketräning vid reumatoid artrit bland annat bidrar till minskad inflammation, lägre smärta, förbättrad gångförmåga, samt minskad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Vi vet också att bibehållen och ökad styrka är viktigare för god livskvalité och hälsa än vad vi tidigare trott.

Åsa Spängs
Next article