Hem » Skelett och leder » Rätt hjälpmedel möjliggör ökad fysisk aktivitet för tunga brukare
Sponsrad

Övervikt ökar risken för att drabbas av ledbesvär, men viktnedgång bidrar ofta till att många ledbesvär lindras. En avgörande nyckelfaktor för viktnedgång är förstås fysisk aktivitet. Med hjälpmedel från Cobi Rehab, som specialiserat sig på tunga brukare, kan var och en aktivera sig efter egen förmåga.

Många personer med kraftig övervikt klarar sig själva tills något akut inträffar. Då är det svårt att lösa problemet på egen hand och olika typer av hjälpmedel behövs. Eftersom tunga personers behov skiljer sig en hel del från normalviktiga krävs hjälpmedel som utformats specifikt utifrån målgruppens förutsättningar. 

Fysisk aktivitet är avgörande för hälsan, i synnerhet för patienter med olika typer av ledsjukdomar.

Maria Jonsson

– Det är välkänt att övervikt ökar risken för ledsjukdomar eftersom den ökade kroppsvikten innebär en ökad belastning på kroppen. Vi fokuserar därför på att erbjuda ett brett utbud av hjälpmedel som på olika sätt främjar rörlighet och möjliggör fysisk aktivitet hos tunga brukare, säger Maria Jonsson, Sverigechef och leg arbetsterapeut på Cobi Rehab, som har funnits sedan mitten av nittiotalet. Cobi Rehabs svenska verksamhet hette tidigare Uriform, men bytte namn i samband med att danska Cobi Rehab förvärvade bolaget. 

Maria Jonsson

Maria Jonsson, Sverigechef och leg arbetsterapeut på Cobi Rehab

Foto: Cobi Rehab

Fördjupad kunskap om tunga brukares behov 

Sedan Uriform blev uppköpta av Cobi Rehab har bolaget ytterligare fördjupat sin kunskap kring behoven hos tunga brukare, ett område som Cobi Rehabs danska verksamhet varit specialister på i många år. Som ett led i detta lanserar Cobi Rehab i Sverige nu egenutvecklade hjälpmedel för just denna målgrupp.  De erbjuder även utbildningar och konsultationer riktade till de som arbetar inom vården för att öka kunskapen omkring bemötande och att arbeta inom området bariatri. 

–Vår gedigna kunskap om tunga brukares fysionomi och särskilda förutsättningar utgör fundamentet för hela vårt produktutvecklingsarbete. Vår utgångspunkt är alltid att man bör utgå från varje individs nivå och förmåga till rörelse. Vi erbjuder därför alltifrån komfortrullstolar till gångkäppar som utformats särskilt för tunga brukare, säger Maria Jonsson. 

Nästa artikel