Hem » Skelett och leder » Rätt hjälpmedel möjliggör ökad fysisk aktivitet för tunga brukare
Sponsrad

Övervikt ökar risken för att drabbas av ledbesvär, men viktnedgång bidrar ofta till att många ledbesvär lindras. En avgörande nyckelfaktor för viktnedgång är förstås fysisk aktivitet. Med hjälpmedel från Cobi Rehab, som specialiserat sig på tunga brukare, kan var och en aktivera sig efter egen förmåga.

Många personer med kraftig övervikt klarar sig själva tills något akut inträffar. Då är det svårt att lösa problemet på egen hand och olika typer av hjälpmedel behövs. Eftersom tunga personers behov skiljer sig en hel del från normalviktiga krävs hjälpmedel som utformats specifikt utifrån målgruppens förutsättningar. 

Fysisk aktivitet är avgörande för hälsan, i synnerhet för patienter med olika typer av ledsjukdomar.

Maria Jonsson

– Det är välkänt att övervikt ökar risken för ledsjukdomar eftersom den ökade kroppsvikten innebär en ökad belastning på kroppen. Vi fokuserar därför på att erbjuda ett brett utbud av hjälpmedel som på olika sätt främjar rörlighet och möjliggör fysisk aktivitet hos tunga brukare, säger Maria Jonsson, Sverigechef och leg arbetsterapeut på Cobi Rehab, som har funnits sedan mitten av nittiotalet. Cobi Rehabs svenska verksamhet hette tidigare Uriform, men bytte namn i samband med att danska Cobi Rehab förvärvade bolaget. 

Maria Jonsson

Maria Jonsson, Sverigechef och leg arbetsterapeut på Cobi Rehab

Foto: Cobi Rehab

Fördjupad kunskap om tunga brukares behov 

Sedan Uriform blev uppköpta av Cobi Rehab har bolaget ytterligare fördjupat sin kunskap kring behoven hos tunga brukare, ett område som Cobi Rehabs danska verksamhet varit specialister på i många år. Som ett led i detta lanserar Cobi Rehab i Sverige nu egenutvecklade hjälpmedel för just denna målgrupp.  De erbjuder även utbildningar och konsultationer riktade till de som arbetar inom vården för att öka kunskapen omkring bemötande och att arbeta inom området bariatri. 

–Vår gedigna kunskap om tunga brukares fysionomi och särskilda förutsättningar utgör fundamentet för hela vårt produktutvecklingsarbete. Vår utgångspunkt är alltid att man bör utgå från varje individs nivå och förmåga till rörelse. Vi erbjuder därför alltifrån komfortrullstolar till gångkäppar som utformats särskilt för tunga brukare, säger Maria Jonsson. 

Nästa artikel
Hem » Skelett och leder » Rätt hjälpmedel möjliggör ökad fysisk aktivitet för tunga brukare
Sponsrad

–När barn och unga får möjlighet att drömma, leva i sitt bästa jag och uppleva livet så som de vill oberoende av sin sjukdom, då har vi på Unga Reumatiker lyckats, i alla fall med en del av vårt arbete, säger ordförande Cajsa Helin Hollstrand.

Patientens drömmar i fokus 

Inom hälso-och sjukvården idag fokuserar man ofta på det sjuka, smärta och begränsningar. Viktiga frågor som ”när mår du som bäst?” eller ”vad är viktigt för dig?” glöms bort. Om vården hade fokuserat mer på hälsa och snarare möjligheter än begränsningar tror jag vi hade fått bättre förutsättningar för en individanpassad vård, menar Cajsa.

Unga Reumatiker är en ideell organisation som driver opinion och påverkansarbete för unga reumatikers rättigheter i samhället, hälso- och sjukvård, skola, utbildning, arbetsliv och forskning. De driver även lägerverksamhet, skapar mötesplatser, och anordnar olika aktiviteter runt om i regionerna. Allt för att barn och unga ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. 

Ta en aktiv roll i sin hälsa 

–Vi ser att det kan ske en förbättring i dialogen och i samspelet mellan patient och vårdgivare. Framför allt ska patienten ha möjlighet att ta aktiva beslut avseende sin vård och behandling i samråd med vårdgivaren, säger Cajsa.

I grunden handlar det om att lyssna mer på patienten som har kompetens och kunskap kring sin sjukdom och sin kropp. Unga Reumatikers digitala verktyg Drömfångaren hjälper just patienten att påverka vårdmöten. Den ger kunskap om hur ett vårdmöte kan utformas på bästa sätt, vilket är nödvändigt för att kunna ge den omvårdnad och bemötande som främjar patientens välmående.  

Helhetssyn främjar livskvalitén 

I vården saknas ofta en gemensam agenda. Vårdpersonalen ställer sina standardiserade frågor och patientens frågor hinns inte med. Sen handlar det om hela samspelet mellan läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och patient. Där ser vi att alla ska vara inbegripna i vårdplanen för att undvika till exempel missförstånd, menar Cajsa.

 Låt oss tillsammans skifta fokus från smärta och begränsningar till att se på vad vi kan åstadkomma med livsglädje och drömmar.

Cajsa Helin Hollstrand.
Nästa artikel