Skip to main content
Hem » Skelett och leder » Prehabilitering – för livskvalitet och hälsa
Skelett och ledhälsa

Prehabilitering – för livskvalitet och hälsa

Prehabilitering
Prehabilitering
Cecilia Winberg, Ordförande, Fysioterapeuterna Foto: Emil Malmborg

För några år sedan träffade jag en patient som kom för fysioterapi efter stroke. Mannen påverkades inte mycket av den stroke som han drabbats av. Men däremot hade han mycket ont i sina höfter på grund av höftartros. Det begränsade hans dagliga liv och våra gemensamma möjligheter att uppnå de mål som han satt för sin rehabilitering. Han stod i kö till operation av höfterna, och erbjöds även möjlighet till prehabilitering. Det vill säga att träffa fysioterapeut och träna muskelstyrka och rörlighet inför operationen. Han avslutade därför behandlingen hos mig och hoppade på erbjudandet om prehabilitering i stället. Det visade sig vara ett klokt beslut. När han kom tillbaka till mig för uppföljning, var i princip all smärta borta i höfterna. Nu var han så bra att han var tveksam till om han skulle operera sina höfter överhuvudtaget.  

Förebyggande kan minska kostnader för samhället

Han är en av de patienter som jag ofta tänker på. Ett gott exempel på hur vi genom att arbeta med prehabilitering kan öka livskvalitet, minska lidande och i förlängningen också minska kostnader för samhället. Han fick genom kontakten med fysioterapeut kunskap, stöd och individuellt anpassad träning. Individuellt anpassad fysioterapi gör att du tränar det som du har bäst nytta av. Vilket är på en nivå som är anpassad utifrån dina förutsättningar och för att du på bästa sätt ska kunna nå dina mål. Tänk om fler kunde erbjudas detta.  

Genom kunskap kan du själv påverka förutsättningarna för ditt mående och din hälsa. Kunskap om symtom, diagnos, egenvård och hälso- och sjukvård ger oss som patienter mer möjlighet att påverka. Det kan till exempel vara bra att veta att man kan söka sig till fysioterapeut utan remiss.  

Prehabilitering förbättrar artros

När det gäller patienten med höftartros, hade hans situation förbättrats ytterligare om han erbjudits prehabilitering betydligt tidigare. Då hade han sluppit en lång period av smärta och orörlighet. Det borde egentligen vara självklart att varje person, vid fastställande av diagnos direkt blir erbjuden kontakt med de professioner som finns inom hälso- och sjukvården för kunskap, stöd och individuellt anpassade åtgärder. Patienten jag träffade behövde träffa en fysioterapeut, men det kan lika väl handla om behov av att träffa exempelvis en arbetsterapeut eller en kurator.  

Tänk vad tidiga insatser kan göra för vår livskvalitet och för vår hälsa. Här har vi all möjlighet att göra skillnad, både för den enskilda personens livskvalitet, och för att tillsammans hushålla bättre med samhällets gemensamma resurser.  

Vad är prehabilitering?

Åtgärder som kan förebygga eller förhindra utveckling av nedsättning av funktions- och/eller aktivitetsförmåga efter en skada eller operation. Tanken med ett prehabiliteringsprogram är att använda tiden innan t ex en operation för att stärka upp kroppen så att man har bättre förutsättningar att återhämta sig.  

Next article