Skip to main content
Hem » Skelett och leder » Osteoporosförbundet gör skillnad
Skelett och leder

Osteoporosförbundet gör skillnad

glad tjej
glad tjej
Foto: Unsplash

Vi är en rikstäckande organisation, med verksamhet i alla regioner, för personer med osteoporos – benskörhet – och för deras anhöriga och andra som har anknytning eller engagemang för sjukdomen.

Förbundet bygger på ideella krafter och är politiskt och ideologiskt obunden. Det är den enda Patientorganisation som satsar sina resurser på diagnosen osteoporos.

Förbundet med sina lokala föreningar har som mål att alla ”brottsoffer” ska erbjudas personcentrerad vård det vill säga – koordinering av vårdinsatser utifrån en strukturerad frakturkedja/individuell vårdplan inklusive patientutbildning.

Arbetet med standardiserade vårdförlopp är redan igång och det kommer att generera förbättrad vård och livskvalitét för alla personer med osteoporos.

Förbundet har såsom patientrepresentant, deltagit i Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets projekt som utmynnat i nya rekommendationer och riktlinjer för osteoporosvården.

Vi behöver fler volontärer som vill påverka och göra Osteoporos än mer synligt i samhället generellt och i vården i synnerhet.

Via gott samarbete med forskningen har vi möjlighet att få information om ”det senaste” och nya rön mot en bättre vård.

Verksamheten står inte stilla på grund av att vi håller avstånd i Coronatider. Vi gör skillnad med hjälp av digitala hjälpmedel.

Next article