Skip to main content
Hem » Skelett och leder » Osteoporos, en tyst folksjukdom som kan behandlas effektivt
Skelett och leder

Osteoporos, en tyst folksjukdom som kan behandlas effektivt

Foto: Unsplash

Osteoporos, benskörhet, är en folksjukdom som drabbar uppemot hälften av alla svenska kvinnor. Osteoporos innebär att benvävnadens hålrum blir större och får en tunnare struktur. Bentätheten minskar, skelettet blir känsligare för påfrestningar och benet kan lättare brytas, vanligen efter ett fall från stående. Osteoporos kallas ofta för en tyst sjukdom eftersom man i allmänhet inte märker av den förrän den första frakturen är ett faktum.

mattias lorentzon sahlgrenska

Mattias Lorentzon

Professor och överläkare i geriatrik, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Foto: Privat

Den enskilt största riskfaktorn för osteoporos är ärftlighet. Andra riskfaktorer är rökning, sjukdom som ger ökad inflammation, exempelvis reumatism samt medicinering med kortisontabletter, säger Mattias Lorentzon, professor och överläkare i geriatrik vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Osteoporos är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Det beror på att mäns skelett är starkare i grunden samt att kvinnors skelett försvagas när östrogenhalterna minskar i samband med övergångsåldern.

Satsa på träning som belastar skelettet

En tidig diagnos underlättar förutsättningarna för åtgärder som förebygger frakturer.  En varierad kost och regelbunden motion som belastar skelettet, exempelvis styrketräning eller gympa, är det mest effektiva sättet att själv minska risken att få osteoporos. För individer med en konstaterad brist på D-vitamin eller kalcium kan den typen av kosttillskott också bidra till att förebygga framtida frakturer.

– Jag anser att individer som drabbats av osteoporos, är över femtio och har fått sin första fraktur, bör kräva en medicinsk utredning som bland annat inkluderar riskanalys som kartlägger risken att råka ut för fler frakturer. Tillgången på den här typen av medicinsk utredning varierar dessvärre över landet men det bästa du kan göra som patient är att vara påläst och ställa krav, säger Mattias Lorentzon.

Otroligt viktigt med ordentlig frakturkedja

Det är otroligt viktigt att göra en ordentlig utredning av alla som får en fraktur. Risken för att drabbas av en ny fraktur femdubblas nämligen under de följande två åren.

– Trots att Socialstyrelsen gick ut med skärpta rekommendationer kring frakturkedjor 2014 erbjuder många sjukhus fortfarande inte det till frakturpatienter. Det orsakar samhälls-kostnader och enormt mänskligt lidande för de som drabbas av fler frakturer som många gånger skulle kunna förebyggas, säger Mattias Lorentzon.

Numera finns även en relativt ny behandling som visat sig vara mycket effektiv. Den går ut på att patienten får en kur som stärker skelettet. Därefter följer en standardbehandling.

– När styrkan i skelettet ökar minskar förstås risken för fler frakturer. Den här behandlingen var tidigare mycket kostsam men har på senare år gått ner kraftigt i pris, vilket förhoppningsvis innebär att fler regioner kan erbjuda den till sina patienter framöver, säger Mattias Lorentzon.

Next article