Hem » Skelett och leder » Många patienter med ledsjukdom lider av kronisk smärta
Skelett och ledhälsa

Många patienter med ledsjukdom lider av kronisk smärta

man with joint pain
man with joint pain
Foto: Shutterstock

Drygt trettio procent av alla patienter med reumatoid artrit (RA) drabbas av kronisk smärta, vilket även är vanligt förekommande vid andra ledsjukdomar. De flesta svenska ledsjukdomspatienter är välbehandlade och har sällan särskilt höga inflammationsnivåer i lederna. Trots det lider somliga patienter av kronisk smärta, vilket kan leda till en inskränkt fysisk funktion som gör det svårt att hantera vardagen.

–Vi har studerat 2800 RA-patienter från att de fick sin diagnos och därefter i femton års tid i studien BARFOT (Bättre AntiReumatisk FarmakOTerapi). De patienter som rapporterar att de upplever mycket smärta redan från start löper dubbelt så hög risk att drabbas av kronisk smärta till följd av sin ledsjukdom, säger Maria Andersson, docent i experimentell reumatologi, doktor i medicinsk vetenskap och smärtforskare vid Spenshults FoU.

Maria Andersson docent i experimentell reumatologi, doktor i medicinsk vetenskap och smärtforskare vid Spenshults FoU

Maria Andersson

Docent i experimentell reumatologi, doktor i medicinsk vetenskap och smärtforskare vid Spenshults FoU

Foto: Privat

KBT och antidepressiv behandling kan hjälpa

–Det finns tyvärr ingen ”quick fix” för att bli av med smärtan. Det är viktigt att patienten själv tar ansvar för sin smärtproblematik och är beredd att anstränga sig och agera konsekvent för att förändra sin situation. Smärtbehandlingen kan inkludera alltifrån traditionella smärtstillande läkemedel till antidepressiv behandling som visat sig ha en viss effekt även på fysisk smärta. KBT-terapi kan hjälpa patienten att leva med sin smärta, säger Maria Andersson.

Den viktigaste faktorn för att minska och på sikt kanske bli helt fri från smärtproblematiken är livsstilsförändringar. Forskning visar att fysisk aktivitet påverkar smärtan och att övervikt påverkar graden av smärta. Försök att göra fysisk aktivitet till en daglig vana och sträva efter att få till en sund och balanserad kost, även på längre sikt, enligt Maria Andersson.

Livsstilsförändringar kräver långsiktig stöttning

Hennes råd till ledsjukdomspatienter med långvarig smärta är att söka hjälp för sina besvär snarare än att acceptera att leva med smärtan. Om du har en smärtmottagning i din närhet kan du kontakta den, annars går det även att få hjälp via primärvården. Maria Andersson rekommenderar även Reuma Direkt, Reumatikerförbundets frågelinje för reumatiska sjukdomar dit alla med frågor om reumatiska sjukdomar kan vända sig.

Ett viktigt fokus för den framtida smärtforskningen kopplat till ledsjukdomar bör vara att kontinuerligt nå ut med forskningsresultaten till primärvården. Det gäller bland annat effekten av förändrade levnadsvanor.

Maria Andersson.
Nästa artikel
Hem » Skelett och leder » Många patienter med ledsjukdom lider av kronisk smärta
Sponsrad

Biologisk läkemedelskandidat ger nytt hopp i kampen mot JIA

Lipums (publ) antikropp SOL-116 är en läkemedelskandidat i kampen mot barnreumatism. Snart inleds de kliniska prövningarna.

Hundratals barn drabbas årligen. Mellan 200–250 svenska barn drabbas årligen av barnreumatism, eller juvenil idiopatisk artrit (JIA). Sjukdomen är förvisso klassad som sällsynt men orsakar mycket lidande och besvär för många av de barn som drabbas. Svullnad, stelhet och smärta i leder är vanliga symptom, liksom nedstämdhet och depression är vanliga bieffekter på grund av försämrad livskvalitet. För ett stort antal av de drabbade barnen blir sjukdomen livslång.

Idag saknas ibland effektiva behandlingsalternativ mot JIA; behandlingen blir ofta densamma som den konventionella behandlingen mot ledgångsreumatism hos vuxna. På senare år har dock framsteg inom forskning riktad mot JIA skapat nytt hopp. Ett av de bolag som idag har en kandidat för behandling av en rad olika kroniska inflammatoriska sjukdomar, inklusive JIA, är Lipum.

Ett enzym som bär på förklaringen

Olle Hernell, professor i pediatrik och specialist inom barnsjukdomar och Susanne Lindquist, molekylärbiolog och docent inom experimentell pediatrik är båda medgrundare till Lipum. Redan under 1970-talet ”snubblade” Olle Hernell i sin forskning över det fettspjälkande enzymet BSSL (Bile Salt-Stimulated Lipase), då först i bröstmjölk och senare i blodbanan.

Flera år senare i deras fortsatta forskning om BSSL upptäckte Olle och Susanne att enzymet finns i vissa vita blodkroppar som spelar en viktig roll för kroppens försvar mot infektioner och inflammationer. De insåg där och då att de var något stort på spåret.

– I vår prekliniska forskning såg vi att när en inflammation blir ”kronisk”, det vill säga inte längre kan kontrolleras av kroppens eget försvar, bidrar BSSL till fortsatt inflammation. BSSL spelar alltså en viktig roll vid olika kroniskt inflammatoriska sjukdomar, berättar Susanne Lindquist.

Genom att injicera en antikropp mot BSSL visade vi att inflammationen kunde dämpas, eller helt förhindras.

Susanne Lindquist

En insikt som numera utgör grunden till Lipums läkemedelskandidat SOL-116, en antikropp mot BSSL och därmed en rad inflammatoriska sjukdomar. De indikationer som SOL-116 hittills visat sig effektiv emot är bland annat ledgångsreumatism samt just JIA. Jämfört med dagens läkemedel förväntas SOL-116 ge en lägre direkt påverkan av immunförsvaret och därmed ha färre biverkningar.

– För mig som gammal barnläkare har barnfokus varit särskilt viktigt och givande, svarar Olle Hernell på frågan varför man valt just JIA som första indikation för företagets läkemedelskandidat.

Klinisk prövning, nästa milstolpe

Just nu pågår tox- och säkerhetsstudier för SOL-116. Det innebär att man snart är redo att inleda sina kliniska studier och Fas I planeras till sommaren 2022. För den fortsatta utvecklingen har bolaget löpande stärkt organisation med ytterligare expertis och börsnoterats vid Nasdaq First North. Efter grundliga förberedelser är förhoppningarna stora, om än försiktiga, som så ofta i läkemedelssammanhang. 

– Som entreprenör vill man att det ska gå snabbt, men som forskare och läkare är det viktigt att det går lagom långsamt.

Det är oerhört viktigt att säkerställa att vår läkemedelskandidat lever upp till de högt ställda krav som är förknippat med läkemedel.

Olle Hernell.

Nästa artikel