Skip to main content
Hem » Skelett och leder » Många patienter med ledsjukdom lider av kronisk smärta
Skelett och ledhälsa

Många patienter med ledsjukdom lider av kronisk smärta

man with joint pain
man with joint pain
Foto: Shutterstock

Drygt trettio procent av alla patienter med reumatoid artrit (RA) drabbas av kronisk smärta, vilket även är vanligt förekommande vid andra ledsjukdomar. De flesta svenska ledsjukdomspatienter är välbehandlade och har sällan särskilt höga inflammationsnivåer i lederna. Trots det lider somliga patienter av kronisk smärta, vilket kan leda till en inskränkt fysisk funktion som gör det svårt att hantera vardagen.

–Vi har studerat 2800 RA-patienter från att de fick sin diagnos och därefter i femton års tid i studien BARFOT (Bättre AntiReumatisk FarmakOTerapi). De patienter som rapporterar att de upplever mycket smärta redan från start löper dubbelt så hög risk att drabbas av kronisk smärta till följd av sin ledsjukdom, säger Maria Andersson, docent i experimentell reumatologi, doktor i medicinsk vetenskap och smärtforskare vid Spenshults FoU.

Maria Andersson docent i experimentell reumatologi, doktor i medicinsk vetenskap och smärtforskare vid Spenshults FoU

Maria Andersson

Docent i experimentell reumatologi, doktor i medicinsk vetenskap och smärtforskare vid Spenshults FoU

Foto: Privat

KBT och antidepressiv behandling kan hjälpa

–Det finns tyvärr ingen ”quick fix” för att bli av med smärtan. Det är viktigt att patienten själv tar ansvar för sin smärtproblematik och är beredd att anstränga sig och agera konsekvent för att förändra sin situation. Smärtbehandlingen kan inkludera alltifrån traditionella smärtstillande läkemedel till antidepressiv behandling som visat sig ha en viss effekt även på fysisk smärta. KBT-terapi kan hjälpa patienten att leva med sin smärta, säger Maria Andersson.

Den viktigaste faktorn för att minska och på sikt kanske bli helt fri från smärtproblematiken är livsstilsförändringar. Forskning visar att fysisk aktivitet påverkar smärtan och att övervikt påverkar graden av smärta. Försök att göra fysisk aktivitet till en daglig vana och sträva efter att få till en sund och balanserad kost, även på längre sikt, enligt Maria Andersson.

Livsstilsförändringar kräver långsiktig stöttning

Hennes råd till ledsjukdomspatienter med långvarig smärta är att söka hjälp för sina besvär snarare än att acceptera att leva med smärtan. Om du har en smärtmottagning i din närhet kan du kontakta den, annars går det även att få hjälp via primärvården. Maria Andersson rekommenderar även Reuma Direkt, Reumatikerförbundets frågelinje för reumatiska sjukdomar dit alla med frågor om reumatiska sjukdomar kan vända sig.

Ett viktigt fokus för den framtida smärtforskningen kopplat till ledsjukdomar bör vara att kontinuerligt nå ut med forskningsresultaten till primärvården. Det gäller bland annat effekten av förändrade levnadsvanor.

Maria Andersson.
Next article