Skip to main content
Hem » Skelett och leder » Målinriktade hämmare – nytt verktyg i kampen mot RA
Skelett och ledhälsa

Målinriktade hämmare – nytt verktyg i kampen mot RA

Foto: Shutterstock

Jakten på nya effektiva behandlingsmetoder mot ledgångsreumatism går vidare. JAK-hämmare är ett välkommet tillskott. De små syntetiska molekylerna verkar effektivt och riktat för att hämma inflammationer.

Värk i leder som dessutom kan vara svullna och ömma. Stelhet vid rörelse, särskilt på morgonen. Trötthet. Ja, det är några av de vanliga symptom som är vanliga och ofta livslånga i samband med Reumatoid Artrit – eller ledgångsreumatism.

Reumatoid Artrit, förkortad RA, innebär en kronisk ledinflammation orsakat av vårt eget immunsystem. Systemet som annars är vår kropps kraftfulla försvar mot främmande organismer börjar istället reagera mot kroppens egna leder.

– Exakt vad som orsakar sjukdomen är fortfarande oklart, men forskning om möjliga riskfaktorer visar att sjukdomen till viss del kan förklaras med anlag men också genom hormoner. Dessutom kan vi se att rökning är en bidragande riskfaktor i en stor del av fallen, säger överläkare vid Karolinska Institutet, specialiserad inom reumatiska sjukdomar.

Bättre prognoser med allt bättre behandlingar

För de flesta som drabbas blir sjukdomen livslång och hela livssituationen påverkas, inte minst genom nedsatt arbetsförmåga men också en ökad risk att dö i förtid, ofta på grund av hjärt-kärlsjukdomar.

Möjligheten att kunna leva ett bra liv med RA har dock ökat i takt med att behandlingsalternativen både blivit fler och mer träffsäkra. Diagnosen ledgångsreumatism innebär inte samma sak idag som för 20 år sedan. Förr var det primärt inflammations-hämmande kortison som användes. Kortison tillför extra av kroppens eget kortisol som har hög effekt på inflammationer men som under längre behandlingar ökar risken för såväl benskörhet som diabetes, till exempel.

Under slutet av 90-talet introducerades istället biologiska läkemedel som genom antikroppar mot inflammatoriska mekanismer både minskar smärtan och bromsar sjukdomsförloppet. Biologiska läkemedel jobbar mer målinriktat än traditionella läkemedel, vilket minskar förekomsten av oönskade biverkningar. Effekten av de biologiska läkemedlen avtar dock inte sällan efter ett tag, då immunförsvaret både kan bli resistent och nya inflammatoriska mekanismer börjar driva sjukdomen.

JAK-hämmare ger ytterligare effekt

Därför har introduktionen av så kallade JAK-hämmare inom svensk läkemedelsvård inneburit ytterligare ett effektivt verktyg mot RA. JAK-hämmare har fått sitt namn av att de målinriktat hämmar ett enzym kallat januskinas, JAK, vilken spelar en viktig roll i inflammationsmekanismen vid RA. JAK-hämmare ger en immundämpande effekt som minskar inflammation i bland annat leder.

Den riktade behandlingen började introduceras i Sverige för ett par år sedan och skiljer sig mot äldre antireumatiska preparat som verkar mer ospecifikt, samtidigt som effekten är i samma nivå som biologiska läkemedel.

Till skillnad från biologiska läkemedel som i regel hämmar kroppens eget immunförsvar genom antikroppar dämpas immunförsvaret av JAK-hämmare genom små riktade och syntetiska molekyler.

– Biologiska läkemedel verkar utanför cellen medan JAK-hämmare verkar innanför cellen. Vidare ges biologiska läkemedel intravenöst medan JAK-hämmare ges i tablettform, vilket lätt kan skötas av patienten själv. De verkande mekanismerna försvinner också snabbt ur kroppen om man helt slutar med tabletterna, säger överläkaren.

JAK-hämmarna har varit välkomna eftersom det behövs en variation
av behandlingsmöjligheter då effekten av de olika behandlingarna skiljer sig från patient till patient. Överläkaren ser att de kommer att spela en betydande roll i framtidens läkemedelsarsenal för behandling av ledgångsreumatism.

– Målet med all behandling av RA är att dämpa inflammationen och smärtan, inte att få sjukdomen att försvinna helt. Förutom läkemedel gäller det också att leva ett hälsosamt liv med motion och god kost.

Men ju mer riktade och anpassade läkemedel vi kan ge, desto större effekt och desto mindre biverkningar. Här ser jag att JAK-hämmare kommer att ha en given plats i framtiden.

Next article