Skip to main content
Hem » Skelett och leder » Hur behandlar man ledgångsreumatism?
Skelett och leder

Hur behandlar man ledgångsreumatism?

framtiden hälso sjukvård
I samarbete med: Medac
Foto: Unsplash
framtiden hälso sjukvård
I samarbete med: Medac
Foto: Unsplash

Vården av patienter med ledgångsreumatism har utvecklats väldigt mycket de senaste åren. Idag har man en arsenal av olika läkemedel att tillgå och det finns en större chans att hitta något som fungerar bra för de allra flesta patienter.

Behandling av nydebuterad ledgångsreumatism syftar till att modifiera sjukdomens förlopp på längre sikt och inte enbart en tillfällig symptombild. Sjukdomsmodifierande läkemedel har som uppgift att förändra sjukdomens förlopp i grunden och exempelvis motverka att man utvecklar ledskador.  

carl turesson lunds universitet

Carl Turesson

Överläkare och professor i reumatologi, Lunds universitet

Foto: Lunds universitet

– För patienter med nydebuterad ledgångsreumatism är det aktuellt med symptomlindrande läkemedel som värktabletter, kortisoninjektioner i inflammerade leder och i vissa fall kortisontabletter under en kortare period. Men framförallt med långsiktig sjukdomsmodifierande behandling för att motverka skador på ben och brosk som i sin tur kan ge bestående funktionsnedsättning, berättar Carl Turesson, överläkare och professor i reumatologi vid Lunds Universitet.

Tabletter eller injektioner? 

Basbehandling finns framför allt i tablettform. Biologiska läkemedel däremot tas antingen subkutant i låret eller magen, eller intravenöst i form av dropp.  

– De allra flesta börjar med sjukdomsmodifierande basbehandling i tablettform för att det är enklast att ta. Men för de som får magbesvär eller upplever illamående kan det vara en fördel att ta behandlingen som injektion istället.

Hur mycket avgör ekonomin? 

Enligt Socialstyrelsen är biologiska behandlingar viktiga, även om de kostar en del. Förutom att de resulterar i mindre behov av vård, är kostnaden i förhållande till vinsten i form av hälsa och livskvalitet försvarbar.  

– När man har olika alternativ tittar man förstås på kostnaden. Exempel-vis om patenten på äldre biologiska läkemedel har gått ut tillverkar man samma typ av läkemedel med samma effekt, fast i ett annat laboratorium- så kallade biosimilarer. Vid start av ny behandling väljer man det som är billigast, så på det viset påverkar ekonomin.

Men den överordnade principen är att hitta den mest effektiva behandlingen till varje enskild patient.  

Kombination av läkemedel 

Mår man bra på sin basbehandling och sjukdomen är under kontroll finns det ingen anledning att lägga till mer behandlingar. Men om en patient på basbehandling har blivit bättre, men inte tillräckligt bra på lång sikt lägger man oftast till en behandling.

– Anledningen till att många patienter står kvar på sin basbehandling är att man vill behålla den positiva effekten man har uppnått, förutsatt att patienten inte har fått allvarliga biverkningar. Chansen att patienten ska ha en god och långsiktig effekt av sin behandling kan öka om man kombinerar biologiska läkemedel med ett sjukdomsmodifierande läkemedel, jämfört med att bara ta det ena.

Ytterligare förbättringspotential 

Ambitionsnivån är högre idag. Man strävar efter att de flesta patienter ska kunna leva ett relativt normalt liv och inte påverkas av sin sjukdom. Men det finns ytterligare utvecklingsmöjligheter. 

– En är att hitta ett sätt att välja rätt läkemedel från början – att kunna förutse vilken patient som behöver vilken behandling.

Next article