Hem » Skelett och leder » Frakturkedjor inom vården
Skelett och ledhälsa

Frakturkedjor inom vården

Kristian Axelsson, läkare. Foto: Skaraborg sjukhus

Risken för en ny fraktur ökar markant om du har en sedan tidigare. Läkaren Kristian Axelsson menar att frakturkedjor inom vården kan förebygga allvarliga skador och hjälpa många patienter långsiktigt.  

Om du drabbats av en fraktur löper du extra stor risk för att drabbas av flera. Nästan fyra-fem gånger större risk så länge som upp till två år efter första frakturen. Därför är benstärkande behandling och effektiva osteoporosläkemedel ett måste. Kristian Axelsson, som är läkare inom Närhälsan i Skövde, menar dock att åtgärderna sker med varierande framgång och att det finns för stora geografiska skillnader inom vården. Frakturkedjor är ett exempel på organisationsförändringar.

Frakturpatienter ska identifieras, kontaktas, utredas, ges information och adekvat behandling och uppföljning.

Kristian Axelsson

– För att en sådan här frakturkedja ska fungera, så krävs det att alla inblandade kliniker prioriterar rätt. Detta ligger i dagsläget oftast inte på en och samma klinik och det är därför mycket fallerar på ett långsiktigt plan, säger Kristian Axelsson.

Viktiga studier

Förra året blev Kristian Axelsson färdig med en uppmärksammad avhandling. I en de fyra ingående studierna visas att risken för upprepad fraktur var 18 procent lägre efter införandet av frakturkedjor. Bland de allra äldsta, över 82 år, behövde man bara screena 16 frakturpatienter för att förebygga en ny fraktur inom fem år. Benskörhet förknippas nästan uteslutande med ålder, men Kristian Axelsson menar att vi inte kan ta det för givet. 

– Frakturer ses idag som en del av ett normalt åldrande. Risken ökar såklart med ökande ålder, men om rätt patienter får förebyggande behandling kan man spara in på både lidande och pengar. Om du drabbas av en hjärtinfarkt, så räknar du med att vården ska göra allt för att du inte drabbas igen. Det kan exempelvis vara att sätta in preventiva mediciner för att förhindra nya infarkter. Som det ser ut nu så görs inte samma prioriteringar och förebyggande åtgärder när det gäller frakturer.

Nya riktlinjer

Enligt nyligen uppdaterade riktlinjer hos Socialstyrelsen, har frakturkedjor högsta prioritet. Det har också lett till att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har satt samman ett ramverk för hur frakturkedjor bör implementeras, ett så kallat personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp.

–När detta implementeras i regionerna är det är viktigt att finansieringen av sjukvårdsverksamheten, som ofta är uppbyggd på flera olika kliniker, hålls ihop. Pengarna ska vara centralt sammanhållna, så verksamheten fungerar. Annars fallerar hela kedjan och långsiktigheten förstörs, avslutar Kristian Axelsson. 

Nästa artikel