Skip to main content
Hem » Skelett och leder » Forskningsprojekt kan bidra till att lösa reumatismens gåta
Skelett och leder

Forskningsprojekt kan bidra till att lösa reumatismens gåta

gamlingar vid klippa
gamlingar vid klippa
Foto: Unsplash

Att arbeta med forskningsfrågor och finansiera olika typer av forskningsprojekt inom reumatologi är en av Reumatikerförbundets viktigaste uppgifter. Forskningsinriktningen är en viktig pusselbit i arbetet med att uppnå förbundets vision att kunna lösa reumatismens gåta och att personer med reumatiska sjukdomar ska kunna leva ett bra liv.

– Varje år delar vi ut forskningsanslag på mellan 20 och 25 miljoner kronor, dels viaöppna utlysningar, dels via riktade anslag inom områden där forskningen är eftersatt, exempelvis gikt- och rehabiliteringsforskning. Utöver att stötta forskningen ekonomiskt så strävar vi även efter att påverka att forskningen om de reumatiska sjukdomarna är viktig och relevant för reumatiker. Våra forskningsanslag består i huvudsak av privata donationer, säger Li Alemo Munters, forskningschef på Reumatikerförbundet.

Li Alemo Munters

Forskningschef

Foto: Petra Meyer Linderoth

Fortsatt stort behov av forskning

– Det bedrivs relativt mycket forskning inom det reumatiska området, men behovet av forskning är fortsatt stort. De senaste tjugo åren har många nya läkemedel lanserats, vilket varit mycket positivt för somliga patientgrupper. Andra reumatiska sjukdomar tar dessvärre ofta lång tid att diagnostisera, exempelvis den typ av psoriasisartrit som i huvudsak etablerar sig i ryggraden. Ju tidigare man diagnostiserar en person med reumatisk sjukdom, desto snabbare kan man sätta in rätt behandling och förhindra vävnadsskador. Vi stödjer därför bland annat forskning som kan leda till tidigare upptäckt, säger Li Alemo Munters.

Ett av de hetaste forskningsområdena fokuserar just på att kartlägga sjukdomsmekanismerna så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet. Då kan man ge behandling på ett tidigt stadium, innan patienten uppfyller samtliga sjukdomskriterier för att få en diagnos, vilket förhoppningsvis kan stoppa vidare sjukdomsutveckling. Ytterligare ett område där mycket forskning bedrivs är framtagandet av nya läkemedel vid psoriasisartrit.

– I framtiden vore det önskvärt om mer forskning kan inriktas på att möjliggöra skräddarsydd, individanpassad och effektiv behandling för alla typer av reumatiska sjukdomar, säger Li Alemo Munters.


Next article