Skip to main content
Hem » Skelett och leder » För få behandlas mot osteoporos efter fraktur
Sponsrad

Risken för en ny fraktur ökar markant om du har en sedan tidigare. Läkaren Kristian Axelsson menar att frakturkedjor inom vården kan förebygga allvarliga skador och hjälpa många patienter långsiktigt. 

Kristian Axelsson

Läkare Närhälsan i Skövde

Foto: Skaraborgs sjukhus

Den som drabbats av en fraktur löper extra stor risk för att drabbas av flera. Nästan fyra-fem gånger större risk så länge som upp till två år efter första frakturen. Därför är benstärkande behandling ett måste för patienter med hög frakturrisk. Kristian Axelsson, läkare inom Närhälsan i Skövde, menar dock att åtgärderna i de flesta regioner är otillräckliga.    

Lägre risk med frakturkedjor  

Kristian Axelsson skrev nyligen en uppmärksammad avhandling. Det visade sig i en av de fyra ingående studierna att risken för upprepad fraktur var 18 procent lägre efter införandet av frakturkedjor. Bland de allra äldsta, över 82 år, behövde man bara screena 16 frakturpatienter för att förebygga en ny fraktur inom fem år.    

Vid hjärtinfarkt, så räknar du med att vården ska göra allt för att du inte blir drabbad igen. Samma prioriteringar och förebyggande åtgärder sätts inte alls in efter fraktur, vilket också är en stark varningssignal som gör det lätt att fånga upp patienterna.    

Nya riktlinjer  

Enligt riktlinjer hos Socialstyrelsen, har frakturkedjor högsta prioritet. Det har också lett till att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har satt samman ett nytt ramverk för implementering av frakturkedjor. Ett så kallat personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp.   

– För att införandet av frakturkedjor ska fungera i regionerna är det är viktigt att projektet har finansiering. Pengarna måste vara öronmärkta, dvs riktade och sammanhållna, för att verksamheten ska fungera. Detta är särskilt viktigt eftersom flera olika kliniker är inblandade, annars fungerar det inte, avslutar Kristian Axelsson.   

Bo Freyschuss

Ordförande SVOS

Foto: Privat

– Regionerna behöver tillskjuta riktade pengar för att råda bot på den oacceptabla underbehandlingen av osteoporos säger Bo Freyschuss, ordförande i Svenska Osteoporossällskapet och ansvarig för osteoporosmottagningen på Karolinska Sjukhuset.  Tyvärr tillförs medel för frakturkedjorna i för få regioner, och risken är därmed stor att underbehandlingen fortsätter.  

Next article