Hem » Skelett och leder » Biologisk läkemedelskandidat ger nytt hopp i kampen mot JIA
Skelett och ledhälsa

Biologisk läkemedelskandidat ger nytt hopp i kampen mot JIA

lipum grundare
I samarbete med: Lipum
Grundare: Lennart Lundberg, Susanne Linquist & Olle Hernell. Foto: Mattias Pettersson Umeå Universitet
lipum grundare
I samarbete med: Lipum
Grundare: Lennart Lundberg, Susanne Linquist & Olle Hernell. Foto: Mattias Pettersson Umeå Universitet

Lipums antikropp SOL-116 är en läkemedelskandidat i kampen mot barnreumatism. Snart inleds de kliniska prövningarna.

Hundratals barn drabbas årligen. Mellan 200–250 svenska barn drabbas årligen av barnreumatism, eller juvenil idiopatisk artrit (JIA). Sjukdomen är förvisso klassad som sällsynt men orsakar mycket lidande och besvär för många av de barn som drabbas. Svullnad, stelhet och smärta i leder är vanliga symptom, liksom nedstämdhet och depression är vanliga bieffekter på grund av försämrad livskvalitet.

För ett stort antal av de drabbade barnen blir sjukdomen livslång.

Idag saknas ibland effektiva behandlingsalternativ mot JIA; behandlingen blir ofta densamma som den konventionella behandlingen mot ledgångsreumatism hos vuxna. På senare år har dock framsteg inom forskning riktad mot JIA skapat nytt hopp. Ett av de bolag som idag har en kandidat för behandling av en rad olika kroniska inflammatoriska sjukdomar, inklusive JIA, är Lipum.

Ett enzym som bär på förklaringen

Olle Hernell, professor i pediatrik och specialist inom barnsjukdomar och Susanne Lindquist, molekylärbiolog och docent inom experimentell pediatrik är båda medgrundare till Lipum. Redan under 1970-talet ”snubblade” Olle Hernell i sin forskning över det fettspjälkande enzymet BSSL (Bile Salt-Stimulated Lipase), då först i bröstmjölk och senare i blodbanan.

Flera år senare i deras fortsatta forskning om BSSL upptäckte Olle och Susanne att enzymet finns i vissa vita blodkroppar som spelar en viktig roll för kroppens försvar mot infektioner och inflammationer. De insåg där och då att de var något stort på spåret.

– I vår prekliniska forskning såg vi att när en inflammation blir ”kronisk”, dvs inte längre kan kontrolleras av kroppens eget försvar, bidrar BSSL till fortsatt inflammation. BSSL spelar alltså en viktig roll vid olika kroniskt inflammatoriska sjukdomar.

Genom att injicera en antikropp mot BSSL visade vi att inflammationen kunde dämpas, eller helt förhindras berättar Susanne Lindquist.

En insikt som numera utgör grunden till Lipums läkemedelskandidat SOL-116, en antikropp mot BSSL och därmed en rad inflammatoriska sjukdomar. De indikationer som SOL-116 hittills visat sig effektiv emot är bland annat ledgångsreumatism samt just JIA. Jämfört med dagens läkemedel förväntas SOL-116 ge en lägre direkt påverkan av immunförsvaret och därmed ha färre biverkningar.

– För mig som gammal barnläkare har barnfokus varit särskilt viktigt och givande, svarar Olle Hernell på frågan varför man valt just JIA som första indikation för företagets läkemedelskandidat.

Klinisk prövning, nästa milstolpe

Lipum har just inlett tox- och säkerhetsstudier. Det innebär att man snart är redo att inleda sina kliniska studier och Fas I planeras till våren 2022. Bolaget har under åren stärkt upp organisationen med såväl ytterligare expertis som investerare. Just nu pågår ett intensivt arbete med att förbereda en börsnotering för att säkra finansiering för de kliniska prövningarna som krävs för att göra SOL-116 till ett godkänt biologiskt läkemedel. Efter grundliga förberedelser är förhoppningarna stora, om än försiktiga, som så ofta i läkemedelssammanhang.

– Som entreprenör vill man att det ska gå snabbt, men som forskare och läkare är det viktigt att det går lagom långsamt.

Det är oerhört viktigt att säkerställa att vår läkemedelskandidat lever upp till de högt ställda krav som är förknippat med läkemedel, säger Olle Hernell.

Nästa artikel