Skip to main content
Hem » Skelett och leder » Artrosportalen – fakta, tips och råd om artros
Sponsrad

Artros är en sjukdom som berör många och behovet av vetenskapligt korrekt information är stort. Artrosforskare vid Lunds universitet har därför lanserat Artrosportalen, som på ett lättillgängligt sätt presenterar kostnadsfri fakta och råd direkt från forskarvärlden med fokus på att minska smärta på olika sätt. 

Kunskap om artros  

Genom att lära sig mer om själva sjukdomen och dess naturalförlopp kan många patienter förbättra sin livskvalitet. 

– Smärta vid artros varierar hos de allra flesta över tid, d.v.s. dåliga perioder följt av bättre perioder. Det kan ställa till utmaningar i bedömning av behandlingars effektivitet då man i regel alltid påbörjar en behandling då man är i en dålig fas. 

– Det finns inte heller en slags behandling som passar vid all typ av artrossmärta. Det kan därför vara en god idé att i samråd med sin läkare pröva och utvärdera olika behandlingsformer.  

– Har man prövat olika behandlingar och har fortsatt inte tillräcklig symptomlindring så är operation med en konstgjord led (protes) ofta ett mycket bra och väl beprövat alternativ, säger Martin Englund. 

Martin Englund

Professor, läkare och artrosforskare vid Lunds universitet samt initiativtagare till Artrosportalen

Foto: Lunds Universitet

Hur påverkar övervikt artros? 

Forskning har visat på ett tydligt samband mellan övervikt och artros. För den som är överviktig och vill lindra sina artrosbesvär finns det därför mycket att vinna på att gå ner i vikt. När det gäller fysisk aktivitet är det viktiga att man aktiverar sig fysiskt och regelbundet motionerar sina leder på något sätt som passar ens intresse och förutsättningar, 

–Det gäller framför allt att hitta en varaktig livsstil som gör att man kan ha kontroll på vikten, även med stigande ålder, säger Martin Englund. 

Två vanliga myter om artros 

”Artros är en sjukdom som endast drabbar äldre” 

Nej, risken för artros stiger visserligen med åldern men man kan drabbas av sjukdomen även som ung vuxen. Artros i ung ålder beror i de flesta fall på en tidigare ledskada.” 

”Alla som drabbas av artros måste vid något tillfälle opereras” 

Nej, det är endast cirka 10% av alla med artros som någon gång under sin livstid måste opereras. De allra flesta klarar sig bra genom hela livet utan operation. 

Stöd Artrosportalen 

Artrosportalen är helt beroende av stöd från privata stiftelser och privatpersoner för att kunna drivas. Det finns möjlighet att stödja verksamheten via bankgiro 830-6599. Märk din gåva med ordet ”Artrosportalen”. Mer information finns på Artrosportalen under rubriken ”Stöd vårt arbete”. 

Next article