Skip to main content
Hem » Skelett och leder » Artrosportalen – fakta, nyheter och råd om artros som lindrar besvären
Sponsrad

Artros är en sjukdom som berör många och behovet av oberoende, korrekt och evidensbaserad information är stort. Artrosforskare vid Lunds universitet har därför startat artrosportalen.se, som på ett lättillgängligt sätt presenterar kostnadsfria fakta och råd direkt från forskarvärlden. 

–Vi lanserade Artrosportalen eftersom det finns ett stort behov av att förmedla oberoende och evidensbaserad information om artros. På hemsidan fokuserar vi mycket på att informera om hur man som patient själv kan påverka sin sjukdom med hjälp av till exempel livsstilsförändringar, hur man kan minska smärtan och må bättre, men även de senaste rönen om sjukdomen i stort, säger Martin Englund, professor, läkare och artrosforskare vid Lunds universitet samt initiativtagare till Artrosportalen

Martin Englund professor, läkare och artrosforskare vid Lunds universitet samt initiativtagare till Artrosportalen

Martin Englund

Professor, läkare och artrosforskare vid Lunds universitet samt initiativtagare till Artrosportalen

Foto: Lunds universitet

Lär känna din sjukdom och minska smärtan 

Han betonar vikten av basal sjukdomskunskap när det gäller artros. Genom att lära sig mer om sjukdomen och grundbehandlingen kan många patienter förbättra sin livskvalitet. 

När man lär känna sin sjukdom kan det också bli lättare att hantera smärta.

Martin Englund. 

– Vi skriver också mycket om fysisk aktivitet och dess betydelse när det kommer till artros. Det gäller att hitta en varaktig sund livsstil som gör att man kan ha kontroll på vikten, även med stigande ålder. När det gäller fysisk aktivitet spelar det troligen mindre roll vad man gör, det viktiga är att man aktiverar sig fysiskt och regelbundet motionerar sina leder på något sätt som passar ens intresse och förutsättningar, säger Martin Englund. 

Forskning har visat på ett tydligt samband mellan övervikt och artros. För den som är överviktig och vill förebygga eller lindra sin artros finns det därför mycket att vinna på att gå ner i vikt. 

– Det finns dock en stor grupp artrospatienter som behöver mer hjälp för sina besvär än grundbehandlingen och där finns det också information på Artrosportalen att hämta, fortsätter han. 

Webbsändning den 6 oktober 

För att ytterligare bidra till att sprida kunskap om artros håller forskare vid Lunds universitet den 6 oktober en kostnadsfri webbsändning där ett antal av landets ledande experter inom såväl artros som området demens föreläser. 

–Det är två kroniska sjukdomar med många liknande utmaningar trots de stora olikheterna. Vi kommer att föreläsa om riskfaktorer, behandlingar och det finns dessutom en möjlighet för lyssnare att ställa frågor till forskarna via chatt för en 20 minuters paneldiskussion. Håll utkik efter mer information på Artrosportalen, säger Martin Englund. 

Next article