Hem » Skelett och leder » Artrosportalen – fakta, nyheter och råd om artros som lindrar besvären
Sponsrad

Artros är en sjukdom som berör många och behovet av oberoende, korrekt och evidensbaserad information är stort. Artrosforskare vid Lunds universitet har därför startat artrosportalen.se, som på ett lättillgängligt sätt presenterar kostnadsfria fakta och råd direkt från forskarvärlden. 

–Vi lanserade Artrosportalen eftersom det finns ett stort behov av att förmedla oberoende och evidensbaserad information om artros. På hemsidan fokuserar vi mycket på att informera om hur man som patient själv kan påverka sin sjukdom med hjälp av till exempel livsstilsförändringar, hur man kan minska smärtan och må bättre, men även de senaste rönen om sjukdomen i stort, säger Martin Englund, professor, läkare och artrosforskare vid Lunds universitet samt initiativtagare till Artrosportalen

Martin Englund professor, läkare och artrosforskare vid Lunds universitet samt initiativtagare till Artrosportalen

Martin Englund

Professor, läkare och artrosforskare vid Lunds universitet samt initiativtagare till Artrosportalen

Foto: Lunds universitet

Lär känna din sjukdom och minska smärtan 

Han betonar vikten av basal sjukdomskunskap när det gäller artros. Genom att lära sig mer om sjukdomen och grundbehandlingen kan många patienter förbättra sin livskvalitet. 

När man lär känna sin sjukdom kan det också bli lättare att hantera smärta.

Martin Englund. 

– Vi skriver också mycket om fysisk aktivitet och dess betydelse när det kommer till artros. Det gäller att hitta en varaktig sund livsstil som gör att man kan ha kontroll på vikten, även med stigande ålder. När det gäller fysisk aktivitet spelar det troligen mindre roll vad man gör, det viktiga är att man aktiverar sig fysiskt och regelbundet motionerar sina leder på något sätt som passar ens intresse och förutsättningar, säger Martin Englund. 

Forskning har visat på ett tydligt samband mellan övervikt och artros. För den som är överviktig och vill förebygga eller lindra sin artros finns det därför mycket att vinna på att gå ner i vikt. 

– Det finns dock en stor grupp artrospatienter som behöver mer hjälp för sina besvär än grundbehandlingen och där finns det också information på Artrosportalen att hämta, fortsätter han. 

Webbsändning den 6 oktober 

För att ytterligare bidra till att sprida kunskap om artros håller forskare vid Lunds universitet den 6 oktober en kostnadsfri webbsändning där ett antal av landets ledande experter inom såväl artros som området demens föreläser. 

–Det är två kroniska sjukdomar med många liknande utmaningar trots de stora olikheterna. Vi kommer att föreläsa om riskfaktorer, behandlingar och det finns dessutom en möjlighet för lyssnare att ställa frågor till forskarna via chatt för en 20 minuters paneldiskussion. Håll utkik efter mer information på Artrosportalen, säger Martin Englund. 

Nästa artikel
Hem » Skelett och leder » Artrosportalen – fakta, nyheter och råd om artros som lindrar besvären
Sponsrad

–När barn och unga får möjlighet att drömma, leva i sitt bästa jag och uppleva livet så som de vill oberoende av sin sjukdom, då har vi på Unga Reumatiker lyckats, i alla fall med en del av vårt arbete, säger ordförande Cajsa Helin Hollstrand.

Patientens drömmar i fokus 

Inom hälso-och sjukvården idag fokuserar man ofta på det sjuka, smärta och begränsningar. Viktiga frågor som ”när mår du som bäst?” eller ”vad är viktigt för dig?” glöms bort. Om vården hade fokuserat mer på hälsa och snarare möjligheter än begränsningar tror jag vi hade fått bättre förutsättningar för en individanpassad vård, menar Cajsa.

Unga Reumatiker är en ideell organisation som driver opinion och påverkansarbete för unga reumatikers rättigheter i samhället, hälso- och sjukvård, skola, utbildning, arbetsliv och forskning. De driver även lägerverksamhet, skapar mötesplatser, och anordnar olika aktiviteter runt om i regionerna. Allt för att barn och unga ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. 

Ta en aktiv roll i sin hälsa 

–Vi ser att det kan ske en förbättring i dialogen och i samspelet mellan patient och vårdgivare. Framför allt ska patienten ha möjlighet att ta aktiva beslut avseende sin vård och behandling i samråd med vårdgivaren, säger Cajsa.

I grunden handlar det om att lyssna mer på patienten som har kompetens och kunskap kring sin sjukdom och sin kropp. Unga Reumatikers digitala verktyg Drömfångaren hjälper just patienten att påverka vårdmöten. Den ger kunskap om hur ett vårdmöte kan utformas på bästa sätt, vilket är nödvändigt för att kunna ge den omvårdnad och bemötande som främjar patientens välmående.  

Helhetssyn främjar livskvalitén 

I vården saknas ofta en gemensam agenda. Vårdpersonalen ställer sina standardiserade frågor och patientens frågor hinns inte med. Sen handlar det om hela samspelet mellan läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och patient. Där ser vi att alla ska vara inbegripna i vårdplanen för att undvika till exempel missförstånd, menar Cajsa.

 Låt oss tillsammans skifta fokus från smärta och begränsningar till att se på vad vi kan åstadkomma med livsglädje och drömmar.

Cajsa Helin Hollstrand.
Nästa artikel