Skip to main content
Hem » Skelett och leder » Allt bättre förutsättning för att leva ett friskt liv
Skelett och ledhälsa

Allt bättre förutsättning för att leva ett friskt liv

Lotta Håkansson, Förbundsordförande Reumatikerförbundet.
Lotta Håkansson, Förbundsordförande Reumatikerförbundet.
Lotta Håkansson, Förbundsordförande Reumatikerförbundet. Foto: Tim Sobek

I din hand håller du en tidning om skelett- och ledhälsa. Man kan även säga att den handlar om effektiv behandling av reumatiska sjukdomar; exempelvis artros, benskörhet och ledgångsreumatism. 

Reumatiska sjukdomar omfattar över 200 olika sjukdomar som drabbar rörelseorganen – i huvudsak leder, muskler och skelett, men även kärl och livsviktiga organ kan angripas. De är ofta inflammatoriska, det vill säga att drivkraften bakom sjukdomen är inflammation i kroppen.

Reumatiska sjukdomar- största sjukdomsgruppen

I välfärdsländer är reumatiska sjukdomar den största sjukdomsgruppen. En tredjedel av alla som bor i Europa drabbas någon gång under sina liv.

Lyckligtvis görs det stora framsteg inom både forskning och behandling. Framsteg som gör att allt fler kan leva bättre och längre liv. 

Lotta Håkansson, Förbundsordförande Reumatikerförbundet.

Reumatiska sjukdomar kan i nuläget inte botas. De är kroniska. Behandlingen handlar till stor del om att trycka tillbaka inflammationen, minska besvären som den ger och till att leva ett så friskt och rikt liv som möjligt.  

För att ge bästa vård och behandling krävs ett teamarbete, där bland annat reumatologer, fysioterapeuter, kuratorer, arbetsterapeuter och sjuksköterskor samarbetar. För många är denna rehabiliterande vård helt avgörande för att deras medicinska tillstånd inte ska förvärras och för att undvika olika följdsjukdomar.

Patientorganisationerna får allt större ansvar

Patientorganisationerna har fått en allt större roll inom sjukvården och för forskningen. I sjukvården bidrar vi som utbildare, stöd och med rådgivning till patienter. Vi finansierar en del av forskningen, inte minst forskning som vi ser behövs för våra grupper. Vi bidrar även till att patienter deltar i forskning om sin behandling, så kallad klinisk forskning, och med att utbilda patienter till att vara forskningspartners i olika forskningsprojekt.  

Reumatikerförbundet gör i år en särskild satsning på rehabiliteringsforskning. Till stor del prövas metoder som redan används, för att det ska ge kunskap om vilka insatser som faktiskt fungerar, så att de kan bli allmänna behandlingsriktlinjer. På samma sätt som blivit fallet med vår ”artrossatsning”, som bland annat bidragit till att nya digitala behandlingar blivit etablerade. 

Här får du hoppingivande läsning om hur behandlingen av personer med reumatiska sjukdomar har goda förutsättningar att ta stora steg framåt på relativt kort tid.

Den kliniska forskningen gör att de läkemedel som finns i vården kan användas alltmer effektivt, och med mindre biverkningar. Läkemedel tillsammans med rehabiliteringen och träning leder till friskare liv! 

Lotta Håkansson, Förbundsordförande Reumatikerförbundet.

Källa: Reumatiska sjukdomar är den största sjukdomsgruppen i välfärdsländer, enligt faktablad från EULAR, som är en europeisk kunskapsorganisation för sjukvårdspersonal, forskare och patientorganisationer inom reumatologi: https://www.eular.org/myUploadData/files/10 things on RD.pdf

Next article