Hem » Skelett och leder » Allt bättre förutsättning för att leva ett friskt liv
Skelett och ledhälsa

Allt bättre förutsättning för att leva ett friskt liv

Lotta Håkansson, Förbundsordförande Reumatikerförbundet.
Lotta Håkansson, Förbundsordförande Reumatikerförbundet.
Lotta Håkansson, Förbundsordförande Reumatikerförbundet. Foto: Tim Sobek

I din hand håller du en tidning om skelett- och ledhälsa. Man kan även säga att den handlar om effektiv behandling av reumatiska sjukdomar; exempelvis artros, benskörhet och ledgångsreumatism. 

Reumatiska sjukdomar omfattar över 200 olika sjukdomar som drabbar rörelseorganen – i huvudsak leder, muskler och skelett, men även kärl och livsviktiga organ kan angripas. De är ofta inflammatoriska, det vill säga att drivkraften bakom sjukdomen är inflammation i kroppen.

Reumatiska sjukdomar- största sjukdomsgruppen

I välfärdsländer är reumatiska sjukdomar den största sjukdomsgruppen. En tredjedel av alla som bor i Europa drabbas någon gång under sina liv.

Lyckligtvis görs det stora framsteg inom både forskning och behandling. Framsteg som gör att allt fler kan leva bättre och längre liv. 

Lotta Håkansson, Förbundsordförande Reumatikerförbundet.

Reumatiska sjukdomar kan i nuläget inte botas. De är kroniska. Behandlingen handlar till stor del om att trycka tillbaka inflammationen, minska besvären som den ger och till att leva ett så friskt och rikt liv som möjligt.  

För att ge bästa vård och behandling krävs ett teamarbete, där bland annat reumatologer, fysioterapeuter, kuratorer, arbetsterapeuter och sjuksköterskor samarbetar. För många är denna rehabiliterande vård helt avgörande för att deras medicinska tillstånd inte ska förvärras och för att undvika olika följdsjukdomar.

Patientorganisationerna får allt större ansvar

Patientorganisationerna har fått en allt större roll inom sjukvården och för forskningen. I sjukvården bidrar vi som utbildare, stöd och med rådgivning till patienter. Vi finansierar en del av forskningen, inte minst forskning som vi ser behövs för våra grupper. Vi bidrar även till att patienter deltar i forskning om sin behandling, så kallad klinisk forskning, och med att utbilda patienter till att vara forskningspartners i olika forskningsprojekt.  

Reumatikerförbundet gör i år en särskild satsning på rehabiliteringsforskning. Till stor del prövas metoder som redan används, för att det ska ge kunskap om vilka insatser som faktiskt fungerar, så att de kan bli allmänna behandlingsriktlinjer. På samma sätt som blivit fallet med vår ”artrossatsning”, som bland annat bidragit till att nya digitala behandlingar blivit etablerade. 

Här får du hoppingivande läsning om hur behandlingen av personer med reumatiska sjukdomar har goda förutsättningar att ta stora steg framåt på relativt kort tid.

Den kliniska forskningen gör att de läkemedel som finns i vården kan användas alltmer effektivt, och med mindre biverkningar. Läkemedel tillsammans med rehabiliteringen och träning leder till friskare liv! 

Lotta Håkansson, Förbundsordförande Reumatikerförbundet.

Källa: Reumatiska sjukdomar är den största sjukdomsgruppen i välfärdsländer, enligt faktablad från EULAR, som är en europeisk kunskapsorganisation för sjukvårdspersonal, forskare och patientorganisationer inom reumatologi: https://www.eular.org/myUploadData/files/10 things on RD.pdf

Nästa artikel
Hem » Skelett och leder » Allt bättre förutsättning för att leva ett friskt liv
Sponsrad

Ny app ger patienter ökad frihet och förenklar för vården

Vården skulle kunna bli mycket mer effektiv för både patienter och vårdpersonal. Genom en digital app kan människor med ledgångsreumatism idag hantera sin hälsa genom några knapptryck. 

Idag lever vi mycket längre med kroniska sjukdomar, som till exempel ledgångsreumatism. Det är väldigt bra och innebär samtidigt högre krav på vård och vårdpersonal. För att hantera det måste man effektivisera och förenkla behandlingen, menar Jonathan Ilicki, som är innovationschef på mjukvaruföretaget Platform24. 

– Det behövs ett skifte. Både av patient-, samhälls-, kostnads och sjukvårdsskäl. Vården kommer inte kunna mäkta med allt om vi gör som vi alltid har gjort. Och just där kan smarta digitala lösningar verkligen hjälpa oss. 

Digitala värden 

Platform24 utvecklar olika system för att kunna digitalisera vården. I deras app för patienter med ledgångsreumatism (reumatoid artrit) kan patienter bland annat skriva in kort om sina besvär och få en remiss om de behöver ta ett blodprov.  

– Vårdpersonal kan då se om de digitalt inrapporterade värdena indikerar att ett återbesök måste flyttas eller om medicinerna måste justeras.  

Fördelar för patienter 

Idag används appen i Region Gävleborg. Jonathan Ilicki ser flera fördelar ur ett patientperspektiv.  

– Dels vill man kunna hantera sin kroniska sjukdom på ett smidigt sätt, och dels vill man också kunna söka vård för andra besvär i samma app. I detta fall är det just det som är tanken – att man i en och samma app kan hantera sin reumatism såväl som kontakt med sin vårdcentral. 

Sparar tid och resor 

Jonathan Ilicki tror också att patienter kommer driva på och inte nöja sig med hur mycket tid fysiska vårdbesök tar.  

– Först ska du ta ledigt från jobbet, åka in till en mottagning, sitta i ett väntrum och sedan samtala om ett blodprov i fem minuter. Men det här skulle man lika väl kunna diskutera med sin reumatolog via appen.

Då vi digitaliserat hela processen så blir det enkelt, effektivt och säkert för vårdgivaren att hjälpa till per distans.

Jonathan Ilicki. 

Nästa artikel