Skip to main content
Hem » Sällsynta diagnoser » Viktigt med samordning för en jämlik vård 
Sponsrad

Personer med sällsynta komplexa hälsotillstånd har ofta behov av stöd och behandling från flera vårdgivare. Då dagens sjukvård är uppbyggd kring en diagnos eller ett organ riskerar dessa patienter att falla mellan stolarna. Men det finns många eldsjälar som jobbar för att ändra på detta.  

Som logoped kom Josefina Johannisson i kontakt med personer med sällsynta tillstånd som hade både ät- och sväljsvårigheter och tal- och kommunikationsutmaningar. Hon kände starkt för dessa personer som många gånger själva saknade möjligheter att påverka vården. Därför sökte hon tjänsten som samordnare för region Kronoberg på Centrum för sällsynta diagnoser, Syd. 

Josefina Johannisson
Samordnare för Region Kronoberg
på CSD Syd
Foto: Åsa Karlsson/Region Kronoberg

–Vi arbetar för att uppnå en jämlik vård för personer med ett sällsynt hälsotillstånd. Genom att ständigt utöka mitt kontaktnät har jag hittat många engagerade personer och tillsammans kan vi arbeta för en mer säker vård, med utgångspunkt i ett patientcentrerat omhändertagande. 

Väl fungerande struktur för kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning är ett verktyg som används för att göra en bra vård ännu bättre. Den syftar till att leverera mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet och utgör basen i Josefina Johannissons arbete. 

–Mycket av min tid går till omvärldsbevakning där jag följer arbetet på nationell nivå och hämtar in information för att sprida i våra nätverk på lokal nivå. Jag har även ett uppdrag i omställningen till så kallad nära vård. Där verkar jag för att kunskapsstöd implementeras och följs i vår region. Här ingår patientkontrakt och fasta vårdkontakter, vilket är mycket viktigt för personer med sällsynta hälsotillstånd.  

Samarbete är A och O 

Framgångsfaktorn verkar vara att skapa goda relationer för att på sikt kunna samordna och sprida kunskap som säkerställer att patienterna får tillgång till bästa möjliga diagnostik, behandling och omhändertagande. Med ett väl etablerat nätverk blir det lättare att samarbeta kring frågor som fler behöver få kännedom om. 

–Nu funderar vi på hur ett samarbete med tandvården kan öka kännedomen om tandvårdsstöd, vilket kan vara av betydelse för våra patienter, säger Josefina Johannisson.

Next article