Hem » Sällsynta diagnoser » Vården kan inte ignorera över 500 000 svenskar med ödemsjukdomar!
Sponsrad

Patienter med ödemsjukdomar som Lipödem, Dercum eller Lymfödem får sällan den vård de har rätt till, vilket orsakar ett stort lidande för individen. Det vill förbundet Lymf Sverige ändra på.

Drygt 11 procent av Sveriges kvinnliga befolkning har Lipödem, vilket är den van-ligaste ödemsjukdomen. Sjukdomen innebär en kronisk störning i fettvävnaden. Det påverkar de ytliga lymfkärlen, blodkärlen och nerverna. Sjukdomen förväxlas ofta med fetma och kan bryta ut i samband med stora hormonella förändringar, exempelvis pubertet, graviditet och klimakterium.

Därför faller patienter mellan stolarna

Patienter med ödemsjukdomar faller i dagsläget ofta mellan stolarna i sjuk-vården. Något som gör att de inte får tillgång till beprövad lindrande behandling som kompression, bandagering, manuellt lymfdränage, lymfapress, bassängträning eller kirurgi.

– Sjukvårdens kunskap om ödem-sjukdomar är generellt låg. Många kvinnor med exempelvis Lipödem anses i stället lida av fetma och utsetts för fetma-stigmatisering. Vi verkar för att varje patient med ödemsjukdom ska få en korrekt diagnos och tillgång till en optimal, jämlik och individanpassad vård, oavsett i vilken region de bor, säger Ulrika Fransson, ordförande för Lymf Sverige.

Kräver förändring

– Om vården för dessa patientgrupper inte finns tillgänglig i en specifik region så bör den upphandlas från privata aktörer i Sverige eller EU. Svensk sjukvård kan inte fortsätta ignorera hundratusentals svenskar med ödemsjukdom. Vi kräver att regionerna samarbetar med Försäkringskassan för att se till att varje patient får ett värdigt liv och ett fortsatt aktivt arbetsliv, säger Ingmarie Bohmelin, kontaktperson på Lymf Sverige.

Nästa artikel