Hem » Sällsynta diagnoser » Specialvårdboendet med stort hjärta 
Sponsrad

I ett naturskönt villaområde i västsvenska Skene finns Sorbus vårdboende för personer med Huntingtons sjukdom och tidig demens. Här blir de boende bemötta med stor förståelse och kunskap om deras individuella behov. 

Sorbus vårdboende är ett av flera specialboenden i landet, men det skulle behövas fler. Det säger Carina Hvalstedt, grundare av boendet och psykiatrisjuksköterska.  

– Det har varit en lång process att öppna ett boende i vårt län, till slut beslutade vi oss för att öppna ett boende i privat regi. Nu kan vi erbjuda platser i tolv lägenheter. 

Välutbildad och engagerad personal 

Carina Hvalstedts erfarenhet är att många handläggare på kommunerna inte har tillräcklig kunskap om sällsynta hälsotillstånd och därför har lite förståelse för komplexiteten och progressionen i Huntingtons sjukdom. Vårdbehovet kommer tidigt i livet och därför finns behovet av att bo med yngre personer i liknande situationer. Omsorgspersonalen behöver dessutom kunna hantera de mångfacetterade symtomen som är karakteristiska för sjukdomen, vilka kan variera mycket från person till person.  

Foto: Sorbus boende

– Det är därför viktigt att de som vårdar har specialistkompetens. Vår personal får ständig handledning och fortbildning via riksförbundets webbutbildning – på så vis kan vi säkerställa att alla omsorgsboende får bästa möjliga omvårdnad och bemötande. Vi har också ett nära samarbete med Centrum för Huntingtons sjukdom vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

En hemtrevlig miljö 

De boende på Sorbus har en egen lägenhet, men en stor del av dagen ägnar de tillsammans i de gemensamma ytorna, både inne och ute.  

– Vi gör många aktiviteter tillsammans och de boende får också vara med och tycka till om vad de vill göra. Vi lyssnar på musik, har frågesport och gör utflykter. Vid något tillfälle bjöd vi in en konstnär som målade med de boende, medan det ibland är de vardagliga sysslorna som drar, som att hänga med och tanka bilen och handla.  

Anhöriga är också alltid välkomna och Carina Hvalstedt berättar att personalen är duktig på att bemöta de närståendes funderingar och önskningar. 

Tillsammans skapar vi en meningsfull vardag för var och en av våra boende.

Carina Hvalstedt
Nästa artikel