Hem » Sällsynta diagnoser » Ökade kunskaper i genetisk vägledning
Sponsrad

De senaste decennierna har möjligheterna till genetisk diagnostik gjort stora framsteg, vilket ställer ökade krav på sjukvårdens professioner att förstå och kunna förklara genetiska samband för sina patienter. CSD Syd arrangerar därför, i samarbete med Lunds universitet, kursen ”Klinisk genetik och genetisk vägledning 15 Hp”.

Genetik tar allt större plats i de allra flesta områden i hälso- och sjukvården. Det viktigaste syftet med kursen är att att stärka sjukvårdprofessionernas kompetens kring genetik och förse deltagarna med en verktygslåda för att kommunicera med patienter kring ärftlighet och genetiska samband, säger Charlotte Armins Waldeck, specialistsjuksköterska och verksamhetsutvecklare på Centrum för sällsynta diagnoser Syd. Hon leder kursen tillsammans med examinatorn Marie Stenmark Askmalm.

Vem är kursen för?

Kursen pågår i ett år, omfattar 15 hp och har en bred målgrupp. Den är tillgänglig för bland annat läkare, sjuksköterskor, socionomer, psykologer och biomedicinska analytiker och kombinerar självstudier med fysiska träffar i Lund och välkomnar deltagare från hela Sverige.

Charlotte Armins Waldeck
Specialsjuksköterska och verksamhetsutvecklare på CSD Syd
Foto: CSD i samverkan

–Halva kursen består av klinisk genetik, medan den andra hälften fokuserar på genetisk vägledningskunskap. Ärftliga sjukdomssamband är ofta komplexa och kan vara utmanande att kommunicera. På utbildningen lägger vi därför mycket fokus på just vägledning och samtalsmetodik, säger Charlotte Armins Waldeck.

Praktisk träning i genetisk vägledningskunskap

”Klinisk genetik och genetisk vägledning 15 Hp” arrangeras i år för sjätte gången. Kursen och dess innehåll har fått mycket positiv respons.

–Eftersom vi blandar olika professioner så erbjuder kursen många möjligheter till erfarenhetsutbyte. Deltagarna får bland annat praktisk samtalsträning där de både får prova på att agera patient och vårdpersonal. Många uppskattar dels den kompetensplattform vi kan erbjuda kring klinisk genetik, dels den praktiska verktygslådan som underlättar samtalen med patienter kring detta ämne, säger hon.

Nästa artikel