Skip to main content
Hem » Sällsynta diagnoser » Intensiv forskning på sällsynt autoimmun sjukdom
nyheter

Intensiv forskning på sällsynt autoimmun sjukdom

Foto: Shutterstock

I Sverige lever omkring 3 500 personer med ANCA-vaskulit, det är en allvarlig autoimmun sjukdom som angriper blodkärlen och kan påverka och skada flera organ. Tack vare forskningsframsteg finns idag diagnostik och behandling som kan hålla sjukdomen i schack.

Vaskuliter innefattar en grupp sjukdomar som bildar en inflammation i blodkärlsväggar runtom i kroppen. En av de mer sällsynta vaskuliterna är ANCA-associerad vaskulit (AAV), en autoimmun sjukdom som angriper kroppens minsta blodkärl. Vanligast leder AAV till inflammationer i kärlen kring öron-näs-hals, de övre och nedre luftvägarna eller njurarna.  

Fler överlever 

De senaste siffrorna visar att incidensen för AAV är 30 vuxna personer per en miljon varje år. I Sverige motsvarar det runt 250 nya fall årligen. Den siffran har stigit på senare år, vilket kan bero på att diagnostiken har ökat, enligt Aladdin Mohammad, överläkare i reumatologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. 

–Vi ser att prevalensen stiger, men samtidigt har dödligheten kraftigt minskat. Innan patienter behandlades med cellgifter avled omkring 80 procent inom ett år. Idag lever istället 80 procent av de som insjuknat efter fem år. Det är en stor skillnad. 

Perioder utan symptom 

Behandlingen kan variera beroende på organengagemang, inflammationsaktivitet och på vilken typ av AAV som patienten har. Normalt sker behandlingen i två steg, där det första steget syftar till att hämma sjukdomsförloppet och förhindra organskada. Nästa steg sker när sjukdomen nått remission, det vill säga kommit in i ett lugnt skede och patienten kan vara symptomfri under längre perioder. Då ges underhållsbehandling, vilket vanligen består av samma läkemedel som tidigare, men i lägre dos. 

–Det finns alltid en risk att besvär kommer tillbaka, eftersom AAV är en sjukdom som går i skov. Därför ser vi alltid till att följa våra patienter under lång tid och bevakar sjukdomsutvecklingen.  

Specialister som samarbetar  

Aladdin Mohammad
Överläkare i reumatologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund

Eftersom AAV är en systemisk sjukdom som kan påverka flera olika organ, behöver man samarbeta över avdelningarna på sjukhusen. 

–Vi arbetar multidisciplinärt kring patienterna, vilket innebär att specialister från till exempel njurmedicin, lungkliniken, öron-näsa-hals eller neurologen ofta tillfrågas. Samarbete är ett måste för att kunna ge bästa möjliga behandling. Det är också därför vi vill uppmana kollegor att hålla sig uppdaterade och hänga med i utvecklingen genom kurser och föreläsningar, för det händer mycket inom forskningen, säger Aladdin Mohammad. 

Behandla rätt i tid 

Det finns ett stort antal pågående projekt som forskar på vaskuliter. Aladdin Mohammad ingår i en grupp som tittar på samsjuklighet, där behandling i vissa fall leder till komplikationer som benskörhet, diabetes, stroke och sköldkörtelsjukdom. 

–Resultat från vår forskning innebär att vi kan jobba med preventiva åtgärder innan komplikationer uppstår. Andra grupper forskar prekliniskt och har i studier bland annat kunnat hitta antikroppar i blodet hos patienter flera år innan diagnos. Alla dess fynd leder till möjligheten att upptäcka sjukdomstecken tidigt, vilket känns hoppfullt, säger Aladdin Mohammad.   

Denna sida har möjliggjorts av CSL Vifor, men den redaktionella kontrollen ligger hos utgivarna. CSL Vifor utförde endast en medicinsk granskning men var inte i övrigt inblandad i innehållet.

Next article