Skip to main content
Hem » Psykisk Hälsa » Våga tala öppet om psykisk ohälsa
Psykisk Hälsa

Våga tala öppet om psykisk ohälsa

Vi behöver tala mer öppet om psykisk ohälsa, både berätta om egen och fråga om andras.

Dessutom är det viktigt att den som frågar vågar stå kvar och lyssna på svaren, många gånger utan att alls kommentera – men verkligen lyssna. Det konstaterar Mona Noreklint som själv gick in i sin första psykos 1998. Hon har nu återhämtat sig och är sedan 2009 ambassadör för Hjärnkoll.

Öppenhet minskar stigmat

– Hjärnkoll är ett riksförbund som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa, för att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. För att åstadkomma det behöver vi våga tala om psykisk ohälsa. Ambassadörerna berättar om sina erfarenheter vilket ökar kunskap och minskar stigma.

Hon var inlagd under ett antal perioder under fyra års tid och fick akut hjälp då. Fick även viss terapi däremellan.

Mona Noreklint
Mona Noreklint, Ambassadör Hjärnkoll, känner till vikten av att kunna tala ut om sitt välmående, och kämpar för att alla med psykisk ohälsa ska få den möjligheten. Foto: Susanne Boman

Viktigt att kunna prata ut

– Men det som framför allt räddade mig var alla mina samtal med en väninna som också hade erfarenheter av psykos. Det är mycket viktigt att kunna tala med någon som själv på djupet kan förstå hela innebörden av just min upplevelse av psykisk ohälsa.

Närhet för välmående

En annan viktig erfarenhet hon gjort kopplar till att leva som ofrivillig singel.

– Det tog lång tid innan jag förstod att jag skämdes för de behov av närhet och beröring jag kände, men nu talar jag öppet om det, känslan både av ensamhet och livsvärden i singellivet.

Next article