Skip to main content
Hem » Psykisk Hälsa » Ung Intro bygger en framtid för unga
Psykisk Hälsa

Ung Intro bygger en framtid för unga

I samarbete med: Samordningsförbundet Uppsala län
Ung Intro projektmedarbetarna från vänster: Lotta Fritzing, Pelle Brodén och Anna Hjerpe. Foto: Uppsala kommun
I samarbete med: Samordningsförbundet Uppsala län
Ung Intro projektmedarbetarna från vänster: Lotta Fritzing, Pelle Brodén och Anna Hjerpe. Foto: Uppsala kommun

Samordningsförbundets uppdrag är att finansiellt stödja samverkan mellan parterna som ingår i deras arbete mot samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Under 2019 hade förbundet 22 insatser igång som stöddes finansiellt, Ung Intro är en av dem. Resultaten har varit mycket goda. Genom förbundets insatser har förbundet beräknat att stora kostnader kan sparas på samhällsnivå. Utöver minskade kostnader för exempelvis vård för psykisk ohälsa så bidrar Samordningsförbundet till effektiv resurshushållning på kort och lång sikt.

Viktigt att se till hela livssituationen

– Vi arbetar individanpassat, där vi tillsammans tittar på tidigare erfarenheter, förmågor och styrkor. Därefter pratar vi om personens förändringsönskningar. Det är viktigt att vi som case managers ser till hela livssituationen eftersom vi också har en koordinerande roll, säger Per Brodén projektledare för Ung Intro. Projektet finansieras av Samordningsförbundet i Uppsala län och startade i maj 2018. Det är en insats av förrehabiliterande karaktär för unga vuxna i åldern 19 till 29 år. Adhd, autism, depression och ångestsyndrom är fyra av de vanligaste diagnoserna bland de som får stödet.

När alla drar åt samma håll

Projektet fångar upp de som fått aktivitetsersättning, men där steget ibland varit för stort att komma in i arbetslivet. Ung Intro hjälper till med att planera vardagen, hantera stress eller öva på sociala situationer. De finns där för stödsamtal och arbetar även handgripligen till exempel genom närvaro på möten där de antecknar och hjälper till med frågeformuleringar.

– Vi har även direktkontakt med handläggarna på Försäkringskassan, rehabkoordinatorerna inom psykiatrin och Arbetsförmedlingen. Genom det täta informationsutbytet kan vi även växeldra och snabbare komma framåt, säger Per.

Tillitsfull relation

Det kanske viktigaste Ung Intro skapar och upprätthåller är den tillitsfulla relationen. Tron på deltagaren har visat sig ge goda resultat. De ser att en övervägande majoritet arbetstränar och flera har gått vidare till studier eller anställning. Framförallt känner deltagare att de kommit längre än de förväntade sig genom sina mål och att de hittat en plats där de trivs.

Läs mer om Ung Intro här.

Next article