Skip to main content
Hem » Psykisk Hälsa » Samverkan och snabb hjälp minskade sjukskrivningarna i primärvården
Psykisk hälsa

Samverkan och snabb hjälp minskade sjukskrivningarna i primärvården

sjuksköterskor lämnar yrket
I samarbete med: Finsam Lund
Foto: Unsplash
sjuksköterskor lämnar yrket
I samarbete med: Finsam Lund
Foto: Unsplash

I tre år finansierade Samordningsförbundet Finsam i Lund pilotprojektet ”Säkra Övergångar vid Psykisk Ohälsa” på två vårdcentraler i Lund. Arbetssättet innebär att vårdcentralspatienter med psykisk ohälsa får snabb hjälp av psykiatrisjuksköterskor, kuratorer samt en rehabkoordinator. Resultatet är färre sjukskrivningar och en effektiv koordinering av insatser från flera aktörer.

Vårdcentralerna är första linjens psykiatri, det är därför viktigt att patienter som söker sig dit med psykisk ohälsa får snabb hjälp som minskar psykiskt lidande och förebygger sjukskrivning. Det är grundtanken med Säkra Övergångar vid Psykisk Ohälsa, säger Bengt Selander, förbundschef på Finsam Lund.

Bengt Selander

Förbundschef, Finsam Lund

Foto: Finsam

Arbetssättet baseras på Collaborative care model och innebär många fördelar för såväl patienter som personal. Pilotprojektet blev framgångsrikt, arbetssättet har permanentats på båda vårdcentralerna.

− Många vårdcentralspatienter med psykisk ohälsa uppskattar rehabkoordinatorns roll, en person som håller ihop alla trådar och kontakter, såväl internt på vårdcentralen som med olika myndigheter. Många upplever också att de fått kvalificerad och snabb hjälp via mötet med en psykiatrisjuksköterska. Satsningen har inte varit kostnadsdrivande, vi har snarare omfördelat kostnaderna genom att minska läkartiden och istället öka patientens tillgång till psykiatrisjuksköterskor och kuratorer. Det har fallit väldigt väl ut för samtliga parter, säger Bengt Selander.

Färre heltidssjukskrivna patienter

Pilotprojektet var väldigt framgångsrikt, både för vår personal och patienterna. Våra medarbetare märkte snabbt att de kunde erbjuda patienter med psykisk ohälsa bättre hjälp, säger Sara Persson, verksamhetschef på Vårdcentralen i Dalby, som 2016 till 2018 deltog i Säkra Övergångar vid Psykisk Ohälsa.

Sedan Dalby Vårdcentral inledde pilotprojektet har fler patienter med psykisk ohälsa valt att lista sig på vårdcentralen. En effekt av det nya arbetssättet var att antalet heltidssjukskrivna patienter minskade.

Sara Persson

Verksamhetschef, Vårdcentralen i Dalby

Foto: Finsam

− Redan från start lade vi stor vikt vid att patienten lätt ska nå medarbetare med rätt kompetens. Tidigare upplevde många av våra medarbetare att de var rätt ensamma i arbetet med dessa patienter. Nu när vi samverkar betydligt närmare med Socialtjänsten, Försäkringskassan och andra aktörer känner de istället stöd av teamet och kan erbjuda patienten en bredare kompetens. Arbetssättet innebär också att vi har stärkt vår rutin i att samverka med arbetsgivare, säger Sara Persson.

Läs mer här.

Next article