Hem » Psykisk Hälsa » Samordningsförbundet Kalmar Län stärker individen inifrån och ut med empowerment
Psykisk hälsa

Samordningsförbundet Kalmar Län stärker individen inifrån och ut med empowerment

I samarbete med: Samordningsförbundet Kalmar län
Foto: Unsplash
I samarbete med: Samordningsförbundet Kalmar län
Foto: Unsplash

Samordningsförbundet Kalmar Län tillämpar ett individbaserat arbetssätt som bygger på empowerment och en tilltro till att varje individ kan ta ansvar för och är kapabel att göra skillnad i sitt eget liv. 

Vår verksamhet utgår ifrån en individbaserad metodik med empowermentmetoden 7TJUGO som bas. Vår utgångspunkt är att det endast är den enskilde individen som kan ta ansvar för att åstadkomma förändring i sitt eget liv, säger Joakim Ivarsson, förbundschef på Samordningsförbundet Kalmar Län.

Joakim Ivarsson & Malin Gruvhagen

Samordningsförbundet Kalmar län

Foto: Privat

− Genom att bemöta människor med respekt, kunskap och lyhördhet och tillämpa ett lösningsorienterat arbetssätt kan vi möta varje individ just där de befinner sig här och nu. Målsättningen är att den vi möter finner viljan, modet och motivationen att ta ansvar för sitt eget liv, säger Malin Gruvhagen, bitr. förbundschef på Samordningsförbundet Kalmar Län.

Ökat psykiskt välbefinnande

Samordningsförbundet Kalmar Län koordinerar fyrpartssamverkan från myndigheter kring varje individ, vilket genererar effektiva insatser som snabbare får ut individen i sysselsättning. Det bidrar i sin tur till minskad psykisk ohälsa och förhoppningsvis även ökad livskvalitet.

Läs mer om arbetet med att stärka individer här.

−Vi vill undvika att individer bollas mellan myndigheter, vilket stjäl mycket tid och håller kvar personen i utanförskap. Även om alla som deltar i våra satsningar inte blir självförsörjande direkt så leder deltagandet ofta till förbättrad fysisk och psykisk hälsa, stärkt självkänsla, stärkt tro på den egna förmågan och känslan av att tjäna egna pengar, säger Malin Gruvhagen. 

Stärker individens känsla av egenvärde

Samordningsförbundet Kalmar Län arbetar också mycket med friskvårdsaktiviteter som en del av sina satsningar, alla deltagare deltar en gång i veckan i någon form av organiserad fysisk aktivitet.

− Även om det ibland tar lite längre tid för individen att själv staka ut sin egen framtid så är vi övertygad om att det ger långsiktigt bäst effekt. Vi är övertygade om att grundfilosofin att varje individ som deltar i våra insatser är kapabel att fatta sina egna beslut vinner i längden, inte minst eftersom det stärker individens känsla av egenvärde, säger Joakim Ivarsson.

Läs mer här.

Nästa artikel