Hem » Psykisk Hälsa » Psykisk Hälsa – kräver fler tankar i huvudet samtidigt
Psykisk hälsa

Psykisk Hälsa – kräver fler tankar i huvudet samtidigt

Foto: Unsplash.

För att främja psykisk hälsa samtidigt som vi ger effektiv hjälp när någon drabbats av allvarliga psykiatriska tillstånd krävs en mångfald av insatser från många aktörer på samma gång.

Vi måste fortsätta prata om psykisk ohälsa men vi måste alltid förklara vad vi menar. Det kan ena gången betyda ett psykiatriskt tillstånd med allvarliga symtom och en svår funktionsnedsättning, en psykiatrisk diagnos. Andra gången är det psykiska besvär som är normala reaktioner på en överbelastande livssituation med svårigheter som skulle knäcka de flesta av oss eller mer normala livshändelser men som känns omöjliga att hantera.

Ing-Marie Wieselgren

Psykiater & Samordnare för psykisk hälsa Sveriges Kommuner och Regioner

Foto: Thomas Henriksson

Lidandet kan vara precis lika stort i ett givet läge oavsett orsak men ska behandlas på helt olika sätt. Handlar det om en allvarlig sjukdom kan läkemedel och psykoterapi vara de riktiga åtgärderna men handlar det om en överbelastande livssituation är det kanske arbetsmiljö, extra stöd i hemmet och i skolan eller en medmänniska att tala med som är det rätta.

Vi måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Att psykiatrisera vanliga livsproblem och att läkemedelsbehandla människor för att samhället ställer orimliga krav ska vi inte göra. Samtidigt måste vi kunna kämpa för att fler som verkligen behöver psykiatrisk behandling ska få det. Idag är det både för mycket och för lite psykiatrisk vård och behandling. Att fler vågar söka hjälp och visa att de mår psykiskt dåligt kan inte vara fel. Däremot kan det var så att man erbjuds fel hjälp i dagens samhälle.

Ensamhet, sysslolöshet och brist på mening i livet är inte sjukvårdens specialitet.

Det kan var och en av oss hjälpa en medmänniska med. Överbelastande livssituation, brist på möjlighet till återhämtning, ekonomiska bekymmer, trassliga relationer och mobbing är det arbetsgivare, socialtjänst, skola eller andra samhällsaktörer som har verktygen för. Sjukvården är bra på sjukdomar, att utreda, ställa diagnos och behandla. 

Vi måste alltså använda rätt insatser, på rätt nivå och i rätt tid. Ibland är det inte lätt att själv veta vilken sorts psykisk ohälsa man har. Då behövs professionella bedömningar och hjälp att förstå vad som är vad. Ett lugnande besked på vårdcentralen, en bra telefonrådgivning med tips om egenvård, digitalt stöd och annan hjälp kan vara tillräckligt. I andra fall handlar det om en komplex situation med både fysisk och psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning och en svår social situation. Då behövs kanske insatser från psykiatrin, primärvården, socialtjänsten, arbetsförmedlingen och försäkringskassan samtidigt. Det är inte våra system konstruerade för.

Vi måste samordna samhällets insatser så att människor kan få ett fler-dimensionellt stöd som är klokt synkroniserat. Samordningsförbunden har verktygen, erfarenheter och exempel på hur det kan gå till. Kommuner och regioner har integrerade arbetssätt men för att kunna ge riktigt bra stöd till någon som står långt från arbetsmarknaden behövs mer…

… men tillsammans klarar vi det!

Nästa artikel