Skip to main content
Hem » Psykisk Hälsa » Gränsöverskridande samverkan ger resultat i MIA Vidare
Samordningsförbund

Gränsöverskridande samverkan ger resultat i MIA Vidare

kvinna motionerar i solskenet
I samarbete med: sex samordningsförbund i Stockholms län
Foto: Unsplash
kvinna motionerar i solskenet
I samarbete med: sex samordningsförbund i Stockholms län
Foto: Unsplash

Arbetsförmedlingen är en av nyckelaktörerna i de insatser som koordineras via samordningsförbunden. Genom att använda sig av innovativa och myndighetsövergripande samarbetsformer kan samordningsförbunden fånga upp individer som behöver stöd och hjälp från flera myndigheter för att komma närmare målet egen försörjning.

− Samordningsförbunden är viktiga för att effektivisera, både för oss och för de individer vi ska hjälpa ut på arbetsmarknaden. När flera aktörer samlas på ett möte kortar det beslutsvägarna och spar otroligt mycket tid, både för oss och för klienten. Vi kan då samordna insatserna från olika aktörer för att hitta en helhetslösning. Målet är att ingen ska falla mellan stolarna i sina myndighetskontakter, säger Magnus Axelsson, Arbetsförmedlingens representant för MIA, Mobilisering Inför Arbete, i Roslagen.

MIA medfinansieras av ESF och är ett samverkansprojekt mellan åtta samordningsförbund i Stockholms län. Genom en kraftsamling tillsammans med samordningsförbundens parter Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, tjugo kommuner och Region Stockholm utvecklas metoder och arbetssätt som stärker samverkan.

Fångar tillsammans upp rätt individer

− Det här arbetssättet kräver ett nytt sätt att tänka, det är utmanande men roligt eftersom vi tillsammans hittar nya vägar framåt för de individer som verkligen behöver det och som av olika skäl inte kan delta i Arbetsförmedlingens ordinarie aktiviteter. Vi som jobbar med MIA arbetar enbart med detta och kan därför fokusera fullt ut på att erbjuda vår målgrupp rätt stöd, säger Magnus Axelsson.

− Det är roligt att ryktet om MIA sprider sig. Nu förekommer det exempelvis att läkare rekommenderar sina patienter att söka sig till MIA. Det är viktigt att vi får hjälp med att fånga upp de individer som annars inte får möjlighet att ta del av några arbetslivsinriktade insatser, säger Magnus Axelsson.

Läs mer om MIA här.


Samordningsförbundet Östra Södertörn

Samordningsförbundet Stockholms stad

Samordningsförbundet Roslagen

Samordningsförbundet Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna

Samordningsförbundet Huddinge – Botkyrka – Salem

Samordningsförbundet i Södertälje

Next article