Skip to main content
Hem » Psykisk Hälsa » Samordningsförbunden koordinerar samhällets stöd och minskar psykisk ohälsa
Samordningsförbund

Samordningsförbunden koordinerar samhällets stöd och minskar psykisk ohälsa

man vid bänk
I samarbete med: sex samordningsförbund i Stockholms län
Foto: Unsplash
man vid bänk
I samarbete med: sex samordningsförbund i Stockholms län
Foto: Unsplash

Runtom i Sverige finns ett åttiotal Samordningsförbund som bidrar till att få samverkan över myndighetsgränserna att fungera bra över tid. Åtta av dem finns i Stockholms län och sex av förbunden är med i denna artikel. Samordningsförbundens främsta uppgift är att verka för att individer ska erbjudas stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Samordningsförbunden har en unik möjlighet att bryta ned byråkratiska hinder, sätta människan i centrum och hitta rätt sätt att rusta medborgare för att ta sig tillbaka till arbete eller studier

Ardalan Shekarabi

Samordningsförbunden började bildas 2004, då lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser trädde i kraft. I samordningsförbunden beslutar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region gemensamt hur samarbetet ska utformas utifrån lokala förutsättningar och behov. Samordningsförbunden är ett unikt samarbete mellan stat, kommuner och regionerna. Deras insatser utgår alltid från hur behoven och situationen ser ut i den specifika regionen, förbundens kännedom om de lokala behoven är mycket god.

Effektivt stöd till individer

− Samordningsförbunden är ofta med och utvecklar gemensamma arbetssätt och individanpassade insatser som resulterar i ett mer effektivt stöd till individer som exempelvis har kontakt med både sjukvården, socialtjänst, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, säger Elin Asplund, förbundschef på Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem.

Möter individer utifrån helhetsperspektiv

− Vårt övergripande syfte är att personer ska gå från passivitet till aktivitet, exempelvis genom att hjälpa dem att få in en fot i eller komma tillbaka till arbetslivet. Samtidigt fungerar vi som en slags sambandscentral som underlättar kontakterna över myndighetsgränserna, säger Kjell Sjundemark, förbundschef på Samordningsförbundet Södertälje.

En viktig uppgift för samordningsförbunden är att förebygga att individer bollas runt mellan olika aktörer utan att få den hjälp de behöver eller utan att man åtgärdar grundproblematiken. Samordningsförbunden finansierar bland annat riktade insatser som samordnar flera professioner och utbildar dem i att möta varje individ utifrån ett helhetsperspektiv. Samordningsförbunden kan även finansiera utbildningsinsatser med fokus på exempelvis psykisk ohälsa.

− Samordningsförbunden har gemensamma finansiella medel och en gemensam ledning, vilket gör att vi snabbt kan skapa insatser utifrån hur samhället och våra målgruppers behov förändras, säger Kjell Sjundemark.


Samordningsförbundet Östra Södertörn

Samordningsförbundet Stockholms stad

Samordningsförbundet Roslagen

Samordningsförbundet Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna

Samordningsförbundet Huddinge – Botkyrka – Salem

Samordningsförbundet i Södertälje

Next article