Skip to main content
Hem » Psykisk Hälsa » Ekerömetoden – ett gott exempel på hur gedigen förankring leder till framgång
Psykisk Hälsa

Ekerömetoden – ett gott exempel på hur gedigen förankring leder till framgång

I samarbete med: Ekerö kommun
Foto: Unsplash.
I samarbete med: Ekerö kommun
Foto: Unsplash.

I Ekerö kommun har det treåriga projektet ”Samordnat stöd för personer med neuro-psykiatrisk funktionsnedsättning” omvandlats till ett permanent arbetssätt. Via projektet har Ekerö kommun utformat en brukarnära arbetsmetod för handläggare som stöttar personer med neuropsykiatriska diagnoser. Metoden baseras på stark samverkan med andra myndigheter, utförare och anhöriga.

Arbetssättet, som döpts till Ekerömetoden, bygger på att stötta individer till att nå sina egna mål och att stötta dem till delaktighet och maximal självständighet. Arbetsmetoden beskrivs närmare i handboken ”Ekerömetoden – En arbetsmetod för handläggare inom socialtjänsten som möter personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning” som ges ut i oktober. Brukarna som deltagit i projektet har regelbundet fyllt i skattningsfrågor. Många upplever att deras livssituation förbättrats sedan metoden började användas samt att de upplever att de fått bättre stöd och blivit mer delaktiga i beslut som rör dem själva.

Involverade politikerna från start

− Att arbeta systematiskt och evidensbaserat tar tid, det fungerar inte om handläggarna endast hinner fokusera på akut brandsläckning i sitt dagliga arbete. I arbetet med Ekerömetoden fokuserade vi mycket på att informera och uppdatera politikerna i Socialnämnden om projektet och dess utveckling. Det gjorde dem involverade i hela processen. Dessutom ökade deras engagemang och förståelse för målgruppen och arbetssättet, säger Tatjana Glinwood, enhetschef för enheten för personer med funktionsnedsättning på Ekerö kommun.

Tatjana Glinwood & Heidi Siirak Aronsson

Ekerö Kommun

Foto: Privat

Tid och resurser viktigt

− För att lyckas implementera ett nytt arbetssätt krävs att hela organisationen står bakom arbetet, från politiker till chefer och handläggare. Ytterligare en avgörande faktor är att det finns tillräckligt med tid och resurser avsatta för att implementera och kontinuerligt utvärdera arbetssättet. Det spelar ingen roll hur bra en metod är, om det inte finns tillräckligt med luft i kalendern så kommer implementeringen inte att lyckas, säger Heidi Siirak Aronsson, avtals- och boendesamordnare på Enheten för personer med funktionsnedsättning och tidigare projektledare för projektet på Socialtjänsten på Ekerö kommun.

Läs mer här.

Next article