Hem » Psykisk Hälsa » Deppig eller deprimerad?
Psykisk Hälsa

Deppig eller deprimerad?

Är oro, olust och grubblerier en depression, eller finns det distinkta skillnader vid olika tillstånd av psykisk ohälsa?

Att bli deprimerad och tappa livsgnistan kan drabba vem som helst, och betyder inte att de som drabbas skulle vara ”svaga” personer. Orsaken kan ofta ha med psykosociala livsförändringar att göra, som skilsmässa, bli av med jobbet, eller förlora en nära anhörig.

Men hur vet man om man lider av en depression, eller bara helt vanlig deppighet?

– Att känna sig nere, orolig, och tycka att allt är  motigt är en slags vardaglig nedstämdhet som alla upplever, säger psykologen Fredrik Holländare, som forskar om depression vid Örebro universitet.

Kan drabba vem som helst

Kännetecknet på att det är just vanlig deppighet är att man kommer ur tillståndet när det händer något bra eller kul. Den som är däremot är deprimerad tappar energin, drar sig undan omvärlden och känner sig värdelös. Ingenting, som uppvaktning på födelsedagen eller trevligt umgänge, kan få personen att känna sig glad. Kan man inte ta sig ur det tillståndet ska man söka hjälp.

Tecken på depression

Fredrik Holländare beskriver en rad typiska symptom vid depression; som trötthet, energilöshet – eller rastlöshet, irritation, ett långsamt rörelsemönster samt ett nedstämt kroppsspråk som visar sig i både mimik och tal. Man kan också få sömnproblem och tappa aptiten. Att isolera sig är vanligt och leder till en ond spiral som gör att man blir ännu mer deprimerad.

– Depression kan kategoriseras i tre punkter. 1. Man har många av ovannämnda symptom, känner skuldkänslor och har tankar på döden. 2. Depressionen har pågått under en längre tid och går inte över. 3. Man har tappat lusten så mycket att det påverkar ens funktionsnivå i dagligt liv, arbete och relationer, berättar Fredrik Holländare.

Hjälp finns att få

I väldigt många fall går det att bli bättre, och tillsammans med sin läkare eller terapeut provar man sig fram till en behandling som passar individen.

Bryta negativa mönster

Det finns antidepressiva mediciner höjer halten serotonin i hjärnan, så att kopplingarna mellan nervcellerna fungerar som de ska. Man kan också prova olika former av psykoterapi. Kognitiv beteendeterapi, KBT, kan vara lika effektivt som ett läkemedel. Denna kan vara både internetbaserad i hemmet, eller hos en terapeut. Det bakomliggande syftet och terapin är densamma. Man får hemuppgifter som går ut på att göra aktiviteter och träna sig på nya utåtriktade situationer för att bryta negativa mönster.

Spelar D någon roll

Vad gäller årstidsrelaterad depression, som kan uppstå under höst, vinter och vår, finns teorier om att D-vitaminbrist kan vara en orsak. Överläkaren och psykiatern Mats Humble menar att flera undersökningar visar att det skulle kunna stämma.

– Exakt vad som skapar depression är ännu så länge inte klarlagt. Men jag har själv sett goda resultat av terapeutiska doser av D-vitamin, både vid ren vårtrötthet och djup depression. Samspelet mellan olika ämnen och signalsubstanser i kroppen är så viktiga för hur man mår och fungerar. Därför kan också rena livsstilsfrågor som rätt näring, motion och sömn ha en stor inverkan – både fysiskt och psykiskt.

Nästa artikel