Skip to main content
Hem » nyheter » Vi vill öka kunskapen om reumatiska sjukdomar
Sällsynta diagnoser

Vi vill öka kunskapen om reumatiska sjukdomar

hjälpa ungdomar hitta rätt
hjälpa ungdomar hitta rätt

Unga Reumatiker är en organisation som arbetar för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom. Vårt uppdrag är bland annat att sprida information och kunskap om reumatiska sjukdomar.

Cajsa Hellin Hollstrand

Cajsa Helin Hollstrand

Ordförande, Unga Reumatiker

Foto: Unga Reumatiker

Vissa reumatiska sjukdomar räknas som sällsynta diagnoser, bland andra Behçets sjukdom, polymyocit, dermatomyosit, inklusionskroppsmyosit, polyarteritis nodosa och Takayasus arterit. Även juvenil idiopatisk artrit, så kallad barnreumatism, är en relativt ovanlig sjukdom trots att det är den vanligaste reumatiska sjukdomen bland barn och ungdomar.

Kunskapen behöver öka

Reumatisk sjukdom ska aldrig vara något som hindrar en från att leva sitt liv fullt ut. Men för att det ska bli verklighet, behöver vi få rätt förutsättningar och möjligheter. Vi behöver stöd och förståelse från vårdpersonal, skolpersonal och från personer i vår närhet. Därför behöver kunskapen om reumatiska sjukdomar öka, inte minst om de diagnoser som inte är lika vanligt förekommande och om hur dessa diagnoser påverkar barn, ungdomar och unga vuxna.

Det ska inte spela någon roll vilken reumatisk sjukdom du har – alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar!

Next article